XIX. évf. 46. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2007. november 15.

 
Késik a Nagy Tűrhetetlen
Elundorodva nézheti a világ négy sarkába menekült vagy száműzött magyar mindazt, ami Magyarországon történik, és mondhatni, világ csodájára. Mert az tény, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc után valamelyest enyhült a szovjet s hazai kommunista, gyarmati uralom, ám ehhez szét kellett lőni még egyszer Budapestet, ahogy az történt 1944 telén, ki kellett végezni és holtában kátránypapírba csomagolva, arccal lefelé, Japán felé hantolni el azt a hazai magyart, ki szót s fegyvert mert emelni hazája és népe, kultúrája érdekében.
Isten és ember előtt fennhangon tilos volt még említeni is azt a harcot másként, mint ellenforradalomként, tilos volt szemébe nézni az államvédelmiseknek, ...
Czegő Zoltán

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!