XX. évf. 34. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2008. augusztus 21.

 
Ötvenhat testvére
1968. augusztus huszonegyedike jelentős dátum a népi demokráciák történetében. Ezen a napon - éppen negyven éve - a Szovjetunió és csatlós államai (köztük Magyarország) elözönlötték az akkor még Csehszlovákiának nevezett államalakulatot, úgymond a szocializmus védelmében. A Varsói Szerződés csapatainak ez volt az utóvizsgájuk a magyar ötvenhat után.
Egy ország, amely kicsit másképpen gondolta a szocializmust, mint ahogyan azt Moszkvában az ottani vezérkar. Brezsnyevék nem nézhették karba tett kézzel a Dubcek vezette Csehszlovákia emberarcú szocializmusát. Persze egyedül is könnyedén két vállra fektethették volna a másképpen gondolkodó szomszédokat, de ők a szocialista ...
P. Gy.

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!