A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu

MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXVII. évfolyamának 13.száma.

L. Simon László
miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára
Dr. Kovács Árpád
a Költségvetési Tanács elnöke
Prof. Dr. Aszódi Attila
a Paksi Atomerômû bôvítésének kormánybiztosa
Bényi Eszter
kárpitmûvészKAPHATÓ

a MÁRCIUSI
HAVI MAGYAR FÓRUMCsurka István: Szélsôjobbos kapcsolatok
Dr. Hóman Bálint
161 éve végezték ki a Székely Vértanúkat
Bencze László: Uralkodók, fôrangúak, katonák
Fekete Gyula: Sorsirodalom
Zinner Tibor: Emlékfoszlányok az elsô semmisségi törvényhez vezetô útról és göröngyeirôl
Milotay István: Nyirô Józsefrôl emlékezem…
Móra Ferenc: A furulya
Borbély József: A kétfejû bestia
Dr. Sebestény Sándor: Csiky Sándor életpályája a reformkorban
Dr. Diószegi György Antal: Az 1848-49. évi szabadságharcunk 30 honvédtábornoka közé tartozó Kiss Pál életútja
Märle Tamás: Szent István államszervezô harcai II. – Gyula vezér


Keresse
az újságárusoknál!

Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.