A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu

MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXVI. évfolyamának 30.száma.

Czerván György
agrárgazdaságért felelős államtitkár
V. Németh Zsolt
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár
Dobson Tibor
dandártábornok, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke
Az embertelen hatalmi játszma újabb állomásaiMEGJELENT
a HAVI MAGYAR FÓRUM
JÚLIUSI száma.Csurka István
Az áldozat imperializmusa III–IV. rész

100 éve született Kárász József

Kárász József
Egy régi nyár

Dr. Medvigy Endre
Meghitt beszélgetések Nyirő Józseffel

Pósa Zoltán
Egy freskó előzményei és következményei

Rab István
Emléktúra

Dr. Kiss Lajos
Rapszodikus napló (2.)

Dr. Diószegi György Antal
„Kettős kereszt hármas halmon” a Szepességből

Chrudinák Alajos
Az iraki válság
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja: 3211 Ft / negyedév.
Havi Magyar Fórum előfizetési díja: 1470 Ft / negyedév.

Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Elhunyt Borbándi Gyula (1919 – 2014)

Borbándi Gyula Széchenyi-díjas magyar író, történész, rádiós- és folyóirat szerkesztő, a magyar ötvenhatos emigráció kiemelkedő alakja elhunyt

Szintézisteremtő személység volt, az elfogulatlanság és a szabad szellem, a józan politikai gondolkodás, a szellemi értékek felismerője és gondozója, az igényesség és tárgyszerűség ihletett megfogalmazója. Olyanokat is közös asztalhoz, mikrofonhoz, folyóirat oldalakra, tehát az általa gondozott szellemi műhelyekbe tudott invitálni, akik egymással egyébként nehezen találtak közös nevezőt. Az elnyomatás éveiben úgy őrizte és ápolta a magyar szabadság gondolatát, hogy nem ismerte a gyűlöletet a politikai ellenfelekkel szemben, viszont a pontos fogalmazásról, a kemény kritikáról és szuverenitásáról soha nem mondott le. Minden megszólalásával, munkájával az emigráció szellemi hazatérését segítette.

1938-1942 között a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett államtudományi doktorátust. 1941-1949 között a Vallás- és Közoktatási Minisztérium tisztviselője, közben 1942-1945 között katonai szolgálatot teljesített. 1949-ben politikai okokból menekült el Magyarországról.1951 nyarán Münchenben telepedet le. 1951-1984 között Gyulai Ernő néven a Szabad Európa Rádió munkatársa. 1979-1984 között a magyar osztály helyettes igazgatója. 1951-ben Zürichben részt vett a Látóhatár folyóirat megindításában, 1953-1957 között a folyóirat főmunkatársa, 1957-1958 között főszerkesztője. 1958-1990 között pedig az Új Látóhatár című folyóiratot felelős szerkesztője. 1970-1980 között a Hontalan Írók PEN-központjában a német nyelvterület alelnöke. 1991 óta a müncheni Ungarn-Jahrbuch szerkesztőségének tagja. 1991-2001 között a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság végrehajtó bizottsági tagja. 1992 óta a Magyar Szemle szerkesztőbizottsági tagja. 1995 óta a Bécsi Napló szerkesztőbizottsági tagja. Úgyszólván minden jelentős emigráns folyóiratban jelentek meg írásai. Kötetei nélkülözhetetlen forrásmunkák, élvezetes olvasmányok, a magyar irodalom és szellemtörténet maradandó darabjai.

Felesége, Juhász Olga megbízásából