Tanulságos Papolcy Gizella három egymást követő nyialtkozatát elolvasni. Annyi bennük az ellentmondás, amennyit csak a papír elbír.

 Az elsőt a közjegyzőnek  a  2012.10.08-án küldte el írásban. Érdekes, hogy ekkor még nem tudott semmit a Testamentum 2-ről, sem a jogátruházási szerződésről.

Papolczy Gizella nyilatkozata közjegyzőnek

Papolczy Gizella nyilatkozata közjegyzőnek

PApolczy Gizella nyilatkozata közjegyzőnek

Ebben a nyilatkozatban csak azt fejti ki, hogy közte és Csurka István között nem volt vagyonközösség, és persze Csurka István teljesen vagyontalan volt. Minek is a hagyatéki eljárás, hisz az elhunyt hagyatéka nem haladja meg a 300000 forintot. Nevetséges!

A könyveit, kéziratait és minden személyes tárgyát az "élettárs" eltüntette.

 Csurka István utolsó bejelentett lakcíme a VII. ker.  Damjanich utca 56-ban volt.

A közjegyző természetesen elrendelt vagyonleltárt az ingatlanban. A leltározásra nem kerüléhetett sor, mert Papolczy Lászlóné Balla Gizella ezt megakakdályozta.

Papolczy Gizella nyilatkozata 2012.11.06-án Erzsébetvárosi Önkormányzatnak

Ezek szerint ez az ingatlan 2012.11.06-án már nem volt az "élettárs" tulajdona, így be  sem tudta engedni a hatóságot.

 Ezt követően  2013.01.31-én a VII. Kerületi Rendőrkapitányságon az alábbi tanúvallomást sikerült tennie Papolczy Gizellának: "Kijelentem, hogy mi élettársi kapcsolatban nem éltünk..."

VII. ker rendőrség tanúvallomás

VII. ker rendőrség tanúvallomás

VII. ker .rendőrség tanúvallomás

VII.ker rendőrség tanúvallomás

 VII. ker . rendőrség tanúvallomás

VII. ker . rendőrség tanúvallomás

2012 novemberében - Csurka István hagyatékának rendezgetése közepette a hol élettárs, hol nem, megtalált két iratot - a hamis végrendeletről készült szakértői vélemény erős befolyása alatt - ez volt a Testamentum 2. és a Mikóczy Zoltánnal kötött jogátruházási szerződés.

No de, ha 2012. október 8-án, sem 2012. november 6-án Csurka Istvánnak nem volt személyes tárgya a Damjanich utcában, akkor ezek az iratok vajon hogyan kerülhettek elő.

Mi változott meg néhány hónap alatt?  Mi történt, hogy Solymáron még élettárs volt, a közjegyző előtt már  nem volt közöttük vagyonközösség és 2013-ra már "élettárs" sem volt, de akkor kije, mije volt Csurka Istvánnak Papolczy Gizella, miért ő intézkedett a temetésről?

Miért ragaszodik annyira Csurka István személyes tárgyaihoz, hogy a mai napig nem kaphattuk meg azokat?

 

Ez az oldal a SPEEDPAGE weboldal készítővel készült