A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 21.
száma.

Kassai Lajos: Lépjünk ki a komfortzónánkból

Áder János az első államfő, aki a csángókhoz látogatott, kendezőt tettek a nyakába, amilyet a csángó esküvők kitüntetett vendégei szoktak kapni

Az SZDSZ bábja: különösen ízléstelen volt a taxisblokád alatti magatartása

Szita Károly: 67-es gyorsút, iparterületek, sportcsarnok, uszoda, busztelephely, színház, közlekedési központ, okospark - az történik Kaposváron, amit megálmodtunk
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Háttérhatalom

dr. Horváth László

Az USA háború nélküli gyarmatosító politikáját tökéletesen elismeri a globális pénzhatalmi rendszer egyik legnagyobb alakja: Simon Perez államelnök, a MAARIV héber nyelvű izraeli napilap tudósítása szerint, Tel Avivban 2007. október 10-én, a Kereskedelmi Irodák Szervezetének éves közgyűlésén azt mondta: „…manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat alapítani. Nézzék meg mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság nélkül Bill Gates, és azt is láthatják, hogy mekkora ereje van…” A globális pénzhatalom másik kiváló szakértője Brzezinski 2002. november 30-án Budapesten a Magyar Nemzetnek adott interjúban mondta: „…a területekért folyó versengés, ha békésebb formában is, de döntő szerepet játszik a világban…”
             Mik ezek a háború nélküli békésebb formák?
             Az eddig feltárt adatok alapján bátran mondhatjuk, hogy a II. világháborút a globális pénzhatalmi rendszer készítette elő és robbantotta ki. A háborúból mind a győztes (SZU, Anglia, Franciaország, stb.), mind a vesztes hatalmak (Németország, Olaszország, Magyarország, Románia, Bulgária stb.) eladósodva, romokban kerültek ki. Az USA került ki ismét a háborúból gazdaságilag, politikailag megerősödve. Európa győztes és vesztes államai nem tudták kifizetni adósságukat, sem a jóvátételeket az USA-nak. Ezért nagyszabású kölcsönnel (Marshall segély, 1948), lendítette fel az USA Nyugat-Európa gazdaságát, hogy az adósság visszafizetése folyamatos legyen. Ekkor épültek be rendszeresen Nyugat-Európa multinacionális vállalataiba az USA tőkései. Jelenleg nincs Nyugat-Európában olyan multinacionális vállalat, amelyben ne lenne kisebb-nagyobb (50-60%) tulajdon része amerikai tőkének. (Lásd Tesco, Auchan, Metro, Lidl stb.).
              Nyugat-Európa, majd később (1989) Kelet–Közép–Európa gazdasági ellenőrzése nemcsak a multinacionális vállalatokon keresztül érvényesül. 1944-ben a Bretton Woods-i konferencián létrehozták a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) és a Világbankot. Az egyezmények alapján, ezek neoliberális pénzügyi, gazdasági javaslatai, illetve rendelkezései a mai napig az USA pénzügyi, gazdasági és politikai érdekeit védik. Gyönge államokat kellett kialakítani, akik nem szólhatnak bele saját gazdasági életük alakulásába, az állami vállalatok privatizációjába, a szabad piac diktálta feltételekbe, a tőke szabad áramlásába. Kiszolgáltatottá tették a nyugati és Kelet–közép–európai államok gazdaságát és ezen keresztül a politikáját. Többek között ez is az oka a jelenlegi gyarmati helyzetnek.
               Az USA legjellegzetesebb gyarmatosítási törekvése még 1982-ben zajlott le. Ekkor az egyik kis Kelet–közép–európai állam (Mo.) az adósrabszolgaság miatt majdnem csődbe jutott. Pénzügyi szakértők figyelmeztetése ellenére az IMF-hez fordultak, beépített kettős állampolgárságú tanácsadókra hallgatva (Fekete János). 1982-ben tisztességtelen, egyoldalú feltételek elfogadására kényszerítve léptek be az IMF-be. Semmilyen más szervezet nem diktálhatna ilyen felháborító, igazságtalan feltételeket, amelyeket minden bíróság semmisnek nyilvánítana.
              Mit tartalmazott ez az 1982. évi 6. törvényerejű rendelet, amelyet az akkori hazafiatlan, kommunista vezetők írtak alá? (Csak így lehetett csatlakozni az IMF szervezethez és pénzügyi hitelt kapni tőle.) „Az alapokmány szerint az IMF korlátozás nélkül vásárolhatott a belépett országokban ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat – tehát bármit, ami megvehető és privatizálható az adósság fejében. Egy másik passzus mentesíti az IMF-t minden bírósági és hatósági eljárás alól. Ez a mentesség vonatkozik a szervezet valamennyi vezetőjére és alkalmazottjára. Sőt a helyi bíróságok még az IMF tulajdonosok bérlőivel szemben sem járhatnak el. Továbbá az IMF minden vagyona, jövedelme, követelése és itteni ügylete teljes adó-, vám-, és illetékmentességet élvez stb.” Ez a Kelet–közép–európai ország 31 cikkből és számos függelékből álló dokumentumban kötelezte el magát. Semmilyen jogorvoslati lehetőség nincs az IMF érinthetetlenségét garantáló jogszabály megváltoztatására, kivéve, ha az illető ország kilépne az IMF-ből. Ezt pedig a Manhattan-ben székelő globális pénzhatalom (USA) „utasítására” az Európai Unió nem támogatná, nem engedélyezné. Lásd Görögországot, ahol dollár milliárdokat áldoznak fel a bennmaradás érdekében (igaz, hogy ennek fejében egész Görögország el lesz adva a kötelező privatizáció keretében fillérekért). Ez nem demokrácia, hanem a legaljasabb gyarmatosítási törekvés!
              Mivel sem a Bretton Woods-i gazdasági, pénzügyi „diktátumok”, sem a Máltai Konferencia (1989) rendelkezéseinek alkalmazásával nem sikerült még „gyarmattá” tenni az EU-t, az európai nemzetállamokat, ezért egy igen súlyos hatású gazdasági egyezményt próbálnak már évek óta az EU-ra és az európai nemzetállamokra ráerőltetni. Ez az ún. Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP). Ennek súlyos, kiszámíthatatlan következménye a „génmanipulált” élelmiszerek korlátlan engedélyezése, használata következtében kialakuló „egészségügyi tragédia”. A multi cégek és a nemzetállamok közötti vitatott kérdéseket nem a nemzetállamok bírósága, hanem az ún. „választott bíróságok” döntenék el. Bizonyított tény, hogy az USA birtokában olyan génmódosított gabonák (kukorica) és élelmiszerek vannak, amelyek spermiumölő, fogamzásgátló hatásúak. Amint láttuk, az USA legmagasabb elit körei fontos stratégiai célnak tekintik a GM (génmanipulált) vetőmagok bevitelét az emberi táplálékláncba (TTIP). Ezekbe a körökbe tartozik a Rockefeller, Ford és egyéb alapítványok mellett az USA Külügy és Mezőgazdasági Minisztériuma, a Nemzetbiztonsági Tanács, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az USA más hatóságainak vezető politikai körei, beleértve a FAO-t és a WHO-t is. A világ népességének csökkentése és a GM növények elterjesztése ugyancsak az átfogó stratégia része.
              Ez ellen tiltakoztak az USA-ban és külföldön elsősorban a katolikus egyház és a kisebbségben élő népek tagjai. Hangoztatták, hogy ez „genocídium”, egész embercsoportok szándékos kiirtása, azon a címen, hogy „a világ éhínség problémáit” akarják megoldani. Tehát az USA képes arra, hogy azokat az embereket ölje meg, akik egy adott népcsoporthoz tartoznak. (KAPU, 2010.05.)
              Ezek után megdöbbenve olvastam a LELEPLEZŐ (2015.03.) című folyóiratban, hogy Rákospalotán (Mélyfúró utca és Károlyi Sándor utca környékén) felépült egy hulladékhasznosító (?), amely naponta akár 30 ezer embert is képes megsemmisíteni. „Felépítése hasonló a koncentrációs táborokhoz.” Ami nagyon fontos, hogy az IN-KAL Security védi! Hogy „bizonyos dolgokra” használhassák, meg kellett felelnie bizonyos feltételeknek és titkos államközi egyezményt kellett kötni. E megállapodást Bajnai Gordon miniszterelnökként és Bill Clinton korábbi államelnök, a Háttérhatalom „nagyhatalmú, különleges megbízottjaként” írták alá. Kiknek épülhetett ez az óriási hulladékégető?
              Jó lenne ezt az ország nyilvánossága elé tárni!
              Eddig a tervezett TTIP nem hozott eredményt az USA számára, ezért „új fegyvert”, a „migrációt” próbálják bevetni a végső siker, a teljes gyarmatosítás és a Világhatalom megszervezése céljából. Ennek érdekében forradalmakat, háborúkat és polgárháborúkat indítottak el a Közel-Keleten (Irak, Afganisztán, Szíria stb.), Afrikában (Líbia, Tunézia, Egyiptom, Szomália stb.). Másfél, két évtizede folyamatosan különböző titkos amerikai szervezeteken keresztül migrációra bíztatták és anyagilag finanszírozták (több milliárd dollár) a migrációra kapható, a polgárháborúval nyomorba taszított muszlim/muzulmán tömegeket.
               Itt tartunk jelenleg (2016). Félünk attól, hogy a Háttérhatalmat, az USA-t kiszolgáló komprádor EU vezetők elárulják Európát és Európa politikailag és gazdaságilag térdre kényszerül, gyarmattá válik, nemzetállamok és kereszténység nélkül. A nemzetállamok és a kereszténység eltörlésére szolgálnak majd a több milliós muszlim/muzulmán migráns tömegek.