A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 24.
száma.

Merkel kiállt a magyar kerítés mellett

Váratlanul elhunyt a Magyar Fórum egykori munkatársa, Lovas István

Ha Kunhalmi lesz az MSZP elnöke, akkor borítékolható, hogy összeáll Gyurcsányékkal

150 éve született Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország egykori kormányzója
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Születésnap domborműavatással

85 éves az esztergomi ferences gimnázium

Az esztergomi ferences gimnázium és a hét iskola – mely a kommunizmus idején is működhetett – mentette át azt a tudást, ami által újjáalakulhatott a katolikus iskolarendszer – fogalmazott ünnepi beszédében Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, ferences öregdiák, amikor szeptember 11-én szentmise keretében adtak hálát a jó Istennek az elmúlt 85 évért. A mise után fölavatták az intézmény egykori szeretett igazgatója, a jóságos Jeromos atya domborművét.

Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár beszéde elején a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Diákotthon (közkeletű, becézett nevén: a Franka) történetét elevenítette fel: „Amikor ez az intézmény született, egy volt a sok közül. Hiszen Magyarország iskoláinak többsége egyházi fenntartású volt. Még csak nagykorúvá sem vált, mikor az akkori állam úgy döntött: be kell zárni az egyházi iskolákat. Mikor 19 évessé cseperedett a Franka, az akkori rezsim nyolc katolikus gimnáziumnak adott működési engedélyt, köztük iskolánknak is. Akkor érkeztek ide olyan kiváló tanáregyéniségek, mint amilyen Jeromos atya volt, aki 1950-től itt szolgált, tanított és később gimnáziumunk igazgatója volt. 40 évig nyolc katolikus iskola működhetett, köztük a Franka. Gimnáziumunk és a másik hét iskola mentette át azt a tudást, ami által újjáalakulhatott a katolikus iskolarendszer.” Hegyi László kiemelte, hogy ez a gimnázium nem csupán egy a 123 katolikus középiskola közül. Különlegessége, hogy falai között mind a mai napig fiúnevelés folyik. 0–24 óráig együtt élnek a diákok, ami által közösségé formálódhatnak. Ebben a gimnáziumban olyan közösségek kovácsolódtak össze, melyeknek tagjai az érettségit követő évtizedek múltán is összetartanak. Igen jelentős mind a mai napig az a szerzetesi jelenlét, amely a 85 esztendőt végigkísérte. Helyettes államtitkár úr a nevelésre helyezte a hangsúlyt, ami a gimnáziumnak mindig is elsődleges feladata volt. Majd ógörögből is kaptunk egy kis leckét. Az ókori görögök az idő kifejezésére két különböző szót használtak: kronosz és kairosz. Valójában ezzel kétféle időfogalmat különböztettek meg. A kronosz jelentette azt az időt, ami a percek egymásutániságából áll. A teológiában a kairosz szó az idő minőségi formájára utal. Ez a kegyelmi idő. „Ilyen idő legyen számotokra az itt eltöltött négy-hat esztendő” – fordult a diákokhoz. „Az itt kapott élményekből, tudásból táplálkozzatok, és adjátok majd tovább a külvilágnak, mert a mai Magyarországnak, Európának nagy szüksége van rá” – ezzel az intelemmel fejezte be beszédét Hegyi László.
P. Tóth Damján, a szentmise főcelebránsa az ünnepi alkalomra összesereglett szerzeteseket, tanárokat, diákokat és öregdiákokat köszöntötte, majd a tékozló fiúról szóló krisztusi példabeszéddel kapcsolatos prédikációjában elmondta, hogy nemcsak szavakban kell megtérni, hanem csatlakozni is kell Jézushoz. A korábbi bűnös élet nem akadály Jézusnál. Isten mindenkit megkereső, megtaláló szeretetét példázza Lukács evangéliumának részlete. „Jézus szinte mindig botrányt, megütközést okoz beszédeivel, cselekedeteivel. Ahogy az akkori, úgy a mai farizeusok is megbotránkoznak rajta. Ugyanakkor, amilyen botrányosan beszél, az az öröm oka számunkra. Alapvetően minden erről az örömről szól. Az evangéliumban összekapcsolódik megtalálás és visszatalálás öröme. (…) Egykori és mai tékozló fiúk adnak hálát ma a 85 évért.” Damján atyától megtudtuk, hogy 1939 és 1948 között 244-en érettségiztek, 1950 és 2016 között pedig 5891-en. Tehát 6135 tékozló fia van a Frankának.
Az öregdiákok megajándékozták a gimnáziumot Huszár Jeromos atya domborművével, amely Szabó Géza, Szegeden élő, 1958-ban érettségizett ferences öregdiák vállalkozásában készült. Segítségére volt fia, Szabó Tamás. Az alkotást Kovács Zoltán, a Képzőművészeti Egyetem hallgatója készítette. P. Lukovits Milán igazgató atya áldotta meg és leplezte le a domborművet. Jeromos atya egyéniségét egykori diákjai közül Pinnyey Szilárd idézte föl. Szavaiból megtudhattuk, hogy Jeromos atya 1944 szeptemberében Esztergomban tanár és prefektus lett, majd rövid kényszerű szünet után 1950 szeptemberében újra taníthatott. Közel 50 éven át oktatta, nevelte a rá bízott ifjúságot. Fő oktatási, nevelési elveit a legfőbb parancsra, a szeretetre alapozta, s ezt azzal indokolta, hogy a szeretet az a különleges erőforrás, ami nem merül ki soha. Intelmei közül néhány példa: „feladataink teljesítései és tetteink alapján vagyunk mérhetőek”, „adottságaink érvényesülése a közösség ajándéka”, „áldozatok nélkül nem születnek eredmények”. Oktatási módszerét a tálentumelméletre alapozta, így a maximális tudást hozta ki tanítványaiból. Számos kitüntetés birtokosa volt, de a legmagasabb kitüntetése a 90. életévét köszöntő laudációban hangzott el Zalaegerszegen: „A szentek köztünk élnek.” Jóságos Jeromosként emlegették a hívek, a rendtársak, és az egykori tanítványok. Személyisége békét, derűt sugárzott, amerre járt. Tanítványai felnéztek rá, és a mai napig példaképüknek tartják.
 
Medveczky Attila