A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 24.
száma.

Merkel kiállt a magyar kerítés mellett

Váratlanul elhunyt a Magyar Fórum egykori munkatársa, Lovas István

Ha Kunhalmi lesz az MSZP elnöke, akkor borítékolható, hogy összeáll Gyurcsányékkal

150 éve született Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Magyarország egykori kormányzója
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Át kell alakítani az egész Európai Uniót

Duray Miklós: Rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében 1963–2015

Duray Miklós 1965-től kezdve politizál, s az első állomás a Csemadok volt. Ezt a szervezetet ma többen bírálják, azt is mondják, együttműködött a pártállammal. Duray szerint ez egy olyan bírálat, amit nem szabad komolyan venni, hiszen a Csemadokot a pártállam hozta létre 1949-ben. Anélkül nem létezhetett volna a Csemadok, hogy ne egy pártpolitikai döntés előzte volna meg a létrejöttét. A rendszerváltozásig elképzelhetetlen volt, hogy egy bejegyzett szervezet az akkori hatalom támogatása nélkül működjön. Mindez nem jelenti azt, hogy a Csemadok ne került volna többször ellentétbe a kommunista vezetéssel. Már 1954-ben olyan bírálatok érték a szervezetet, hogy magyar pártként viselkedik. 1968-ban alapította meg a Magyar Ifjúsági Szövetséget. Ennek az volt a fő jelentősége, hogy a politikai hatalomtól független szervezetként jött létre. Sohasem kapták meg a jóváhagyást a működésére. Az akkori társulási törvény szerint, ha létrejött egy előkészítő bizottság, annak vezetése alatt mindaddig működhetett egy szervezet, amíg a belügyminisztérium nem mondta ki a végső szót. 1989 őszéig működött ilyen formában a Magyar Ifjúsági Szövetség. 1968: Prágai tavasz. Az akkori hatalom vajon tervbe vett-e olyan rendelkezéseket, melyek segítettek volna a magyar közösségen? Duray szerint 1968 minden szempontból érdekes esztendő volt, azért is, mert néha abban reménykedtek, s úgy nézett ki, mintha a politikai vezetés szakítana a csehszlovák magyarellenes hagyományokkal. 1968 tavaszán kezdődött meg az előkészítése Csehszlovákia új alkotmányának. Ez az alaptörvény átalakította volna szövetségi állammá Csehszlovákiát, s ezzel párhuzamosan egy passzust fogalmaztak meg a kisebbségek jogállásáról. A kezdeti szakaszban annyira engedékeny volt a hatalom, hogy az egyik tervezetbe belekerült a nemzetiségi önigazgatás elve, ami egy hatalmas lehetőséget rejtett volna magába. Amire a képviselők asztalára került az alkotmány tervezete, a körülmények függvényében a szöveg is megváltozott. Ehhez hozzátartozik az a fura esemény, hogy amikor a prágai parlamentben 1968. október 27-én elfogadták az alkotmányt, akkor a képviselők asztalán más szöveg volt, mint amire szavaztak. Tehát az asztalon lévő szövegben még benne volt az önrendelkezés elve, de a szóban előadott verzióból ez hiányzott. 1969. január 1-jén lépett életbe az alkotmánytörvény, de úgy, hogy egyetlenegy rendelet vagy végrehajtási jogszabály nem követte. 1970 és 1977 között Duray nem vállalhatott közéleti szerepet. Nem csupán a Magyar Ifjúsági Szövetség megalapítását nézték rossz szemmel, hanem számos más politikai tevékenységét is. 1970-ben pártutasításra kizárták a Csemadokból, s 1971-től a Szlovákiai Kommunista Párt Központi Bizottsága által összeállított politikai bűnösök listáján szerepelt, ezért el sem kezdhette tudományos pályafutását. Duray Miklóst 1982-től 1988-ig állandóan zaklatták a belügy emberei. Ő töltötte el a legtöbb időt vizsgálati fogságban, összesen 470 napot. 1983. január 31-én kezdetét vette Pozsonyban a pere. A mindössze másfél napig tartó pert azonban – amelyen Csurka István, Cseres Tibor és Mészöly Miklós magyarországi írók is megjelentek – előbb február 11-ére, majd bizonytalan időre elnapolták. Pár nap elteltével feltételesen szabadlábra helyezték, s egy év múlva, 1984. május 10-én ismét letartóztatták, s akkor teljes egy évet ült börtönben. Akkor nem került az ügye tárgyalásra, holott a perirat már a bíróságon volt. Valószínűleg politikai döntés született. 1985. május 9., a második világháború befejezésének 40. évfordulóján kiadtak egy amnesztiarendeletet, ami szabadulását jelentette.

Olvassa el a teljes cikket a Magyar Fórumban!