A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Létrejött a felvidéki Esterházy Akadémia

Ma nem vagonokba raknak minket, de el akarnak szegényíteni

Gubík Lászlót kérdeztük az általa megtervezett és megvalósított akadémiáról. A Via Nova Ifjúsági Csoport elnöke szerint: „nagyon fontos, amit az Esterházy-család képviselt, amire ők felfigyeltek: a felvidéki magyarság kérdése szociális kérdés is egyben. Ez így volt Esterházy idejében és így van most is.”

Miért Martos a helyszín?
 
– Martos nagyon szép felvidéki falu, ideális helye a szabadegyetemnek. Sikeres pályázatnak köszönhetően megépülhet egy olyan rendezvényközpont, amely remélhetőleg az év minden napján működhet majd és önfenntartó lesz. Egy másik forrásból ugyan, de az Esterházy Akadémiát is Martoson képzeltem el, ami a rendezvényközpont legfontosabb pillére lesz. A létesítményt megterveztük, szinte már pontosan látjuk, milyen rendezvényeknek ad majd otthont, és mi az a szellemi örökség, amelynek meg akarunk felelni. Feszty által megjelentethető a honfoglalás kora. Jókai és Konkoly-Thege által a reformkor, a dualizmus elevenedhet meg, annak kulturális, irodalmi, tudományos csodája. Tehát nagyon sok mindenre lehet építeni. Népfőiskola azért, mert bár nem a legszerencsésebb megfogalmazás a mai korban, mégis benne van a lényeg: a vidéki értelmiség képzése, a szegényebb sorsú, pici falvakból érkező fiatalok számára elérhető képzések, neves szakemberek által. A névválasztással kapcsolatban végül úgy tartottam helyesnek, ha megpályáztatjuk a létesítmény nevét, hiszen ez a hely nem csupán a miénk, de mindenki másé is. Külön kiírunk egy pályázatot a logóra és a névre, amit rövidesen meghirdetünk. E-mailben várjuk a pályaműveket, melyek közül a nyertes mű 500-500 euró díjazásban részesül. Az eredményt március 15-én hozzuk nyilvánosságra.
 
Mi Esterházy János üzenete?
 
– Esterházynak ma is sok aktuális üzenete van, mint a népek egymásrautaltsága, vagy a keresztény eszmék pótolhatatlan ereje. Nagyon fontos, amit az Esterházy család képviselt, amire ők felfigyeltek: a felvidéki magyarság kérdése szociális kérdés is egyben. Ez így volt Esterházy idejében és így van most is. Bennünket mindig tönkre akartak tenni. Fizikailag nem tudták elpusztítani, ezért elszegényítették a felvidéki magyarságot.
 
Ez direkt történik napjainknak is??
 

– Elég csak azt nézni, hogy az uniós beruházások töredéke jut Szlovákia magyarlakta területeire az egész országot tekintve. Ma nem vagonokba raknak minket, de el akarnak szegényíteni, hogy önmagunktól hagyjuk el szülőföldünket, mert ott már nem lehet megélni. Valami hasonló történt Esterházy idején is, és történik máig.
 
Az Esterházy Akadémia alapítóját kérdezzük, hogy hol tart a munka.
 
– Harminc jelentkezőnk van, ami tulajdonképpen kétszeres túljelentkezés. Az esszéket már elolvastam. Az öt témából legtöbben az identitás témájáról írtak, de kedvelt volt a „Mit üzen a gróf a mának?” téma is, azok pedig, akik kimondottan újságírói pályára készülnek, a felvidéki magyar média lehetőségeiről értekeztek. Szándékosan az Esterházy János végakarata teljesülésének előestéjén nyitja meg kapuit az akadémia, szeptember 15-én, hogy másnap közösen zarándokolhassunk el az alsóbodoki kegyeleti megemlékezésre.
 
Honnan jött az ötlet?
 
– Azt tapasztalom, hogy ha valaki fiatalon belecsöppen a felvidéki politikai életbe, legtöbbször nincs felkészülve arra, hogy mi minden vár rá. Gondolok itt arra, hogyan kell nagyobb rendezvényeken több száz ember előtt szerepelni, miként kell egy vitában viselkedni, érvényesíteni az akaratunkat, vagy megszervezni egy kampányt. Erre tanítani kell a fiatalokat.
 
Egy szellemi műhelyt képzeljünk el?
 
– Hat pilléren nyugszik az akadémia tevékenysége: előadások, képzés, mentorképzés, Esterházy-zarándoklatok, tanulmányutak és egyéb ösztöndíjak, valamint a társadalmi szerepvállalás. Esterházy szellemiségének továbbvitele a legfőbb cél, éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy Alsóbodokkal szorosan együttműködjünk. Előadópárokban gondolkodom. Szeretném, ha különböző vélemények ütköznének, ezzel is serkentve a gondolkodást. A nevek egyeztetés alatt állnak még. Lesznek trénerek és mentorok. Az előadók pár alkalommal tartanak csak előadásokat, míg lesz legalább négy olyan mentor, akik foglalkoznak a hallgatókkal. Jelenleg a hallgatók igényeit dolgozzuk fel; milyen formában legyenek a képzések, hiszen más rendszert kell felépíteni, ha csak kéthetente tudunk képzéseket tartani és mást, ha hetente. A gyakorlathoz és a valós igényekhez kell igazítani a képzést.
 
Kiknek szól a képzés?
 
– Bárkinek, akinek az értékrendjébe belefér Esterházy János személyisége. Friss diplomásoknak, jelenlegi egyetemistáknak, vagy olyan fiataloknak, akik nem jártak még egyetemre, illetve valamilyen okból nem tudták azt befejezni, és még nem töltötték be a 31. életévüket.
 
Medveczky Attila