A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Nemzetépítés: mi is kivehetjük a részünket

Märle Tamás

Csütörtökön és pénteken tartotta éves ülését Budapesten a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért), az ülés mindkét nap Orbán Viktor beszédével kezdődött.
„Erős anyaország nélkül nem lehetne sikeres külhoni politikát sem folytatni” – mondta a miniszterelnök összegezve az elmúlt év kormányzati munkáját, majd kifejezetten a nemzetpolitikára térve úgy nyilatkozott: „összefoltoztuk a nemzet szanaszét hasogatott szövetét.” Az eredmények mellett pedig tényleg nem lehet elmenni, de munka akad még bőven. „Az elmúlt időszak a nemzetegyesítésről szólt, a következő évek pedig a nemzetépítésről fognak szólni.” A kétnapos tanácskozáson nem csak a múltról esett szó, jó néhány információt megtudhattunk, hogy a 2018-as esztendő mit hoz a nemzetpolitikában.
A magyar diaszpórastratégiában négy fejlesztési irányt jelöltek ki, így az oktatás és a hétvégi iskolák fejlesztését, az anyaország és a diaszpóra gazdasági kapcsolatainak fejlesztését, a diaszpóra diplomáciai eszközeinek fokozott felhasználását, az emigrációs és diaszpóraközpont létrehozását.
Jövőre pályázatot hirdetnek a hétvégi magyar iskolák működésének és infrastrukturális feltételeinek javítására. Világszerte 213 ilyen intézmény van, számukra, igényeiket felmérendő, kérdőívet küldtek szét. Emellett nyílt pályázatot hirdetnek a diaszpóra szervezetei számára, és a Rákóczi Szövetséggel közösen diaszpóratáboroztatási program indul, amelynek során 10 tematikus táborba lehet jelentkezni.
A nemzetpolitikai államtitkárság emlékéve jövőre Mátyás király köré szerveződik. A kormány a családokat helyezi középpontba, és az államtitkárság ehhez csatlakozva a külhoni magyar családoknak szenteli 2018-at. Minden olyan téma fókuszba kerülhet, ami a családokat érintheti: oktatás, foglalkoztatás, munkahelyteremtés. Első lépésként a 42 ezer forinttal járó babakötvényt és a 62 ezer forinttal járó anyasági támogatást terjesztik ki, s azt azok is megkapják, akiknek nincs magyarországi lakcíme. A kormány szándéka ugyanakkor, hogy a demográfiai helyzet javítása érdekében, amit lehet, kiterjesszenek a külhoniakra is.
Jövőre pályázatot hirdetnek a hétvégi magyar iskolák működésének és infrastrukturális feltételeinek javítására. Továbbra is megy a Szülőföldön magyarul program, amelynek keretében minden magyar iskolába járó gyermek személyre szóló támogatást kap. Rendkívül fontos, hogy megvalósult a nemzet közjogi egyesítése, megvan az egymilliomodik új magyar állampolgár, jelen pillanatban a regisztrált új állampolgárok száma egymillió ezernyolcszázötvenkilenc. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban megjegyezte, reméli, hogy az egymilliomodik magyar „visszahonosított” állampolgár éppen december 5-én – a kettős állampolgárságról tartott gyalázatos népszavazás évfordulóján – tehet majd esküt.
A Máért egyebek mellett zárónyilatkozatában természetesen kitért arra is, hogy tiltakoznak az Ukrajnában élő magyarok emberi és alkotmányos jogait csorbító, az európai normákat sértő törvény ellen. Ugyanakkor szorgalmazták, hogy a szomszédos országokban tevékenykedő magyar állami vagy magyar magántulajdonú részesedéssel rendelkező vállalatok termékeiken és szolgáltatási tevékenységük során törekedjenek a magyar nyelvhasználatra. Ugyancsak sürgették a Győr–Csallóköz közötti autópálya megépítésének elősegítését is.
Építő tervekből tehát nincs hiány, megvalósulásukban pedig bízhatunk az elmúlt évek alapján. Most azonban nemcsak a kormány, hanem mi is tenni tudunk határon túli honfitársainkért. Az üléseken ismét szóba került a Minority SafePack nevű kezdeményezés, amelynek célja az őshonos kisebbségi közösségek európai uniós jogvédelmének megteremtése. A kezdeményezés célja röviden összefoglalva, hogy az Európai Unió fogadjon el a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét növelő és az unió kulturális és nyelvi sokféleségét erősítő jogi aktusokat. Ezeknek intézkedéseket kellene tartalmazniuk a regionális és kisebbségi nyelvek, a művelődés és oktatás, a regionális politika, a közképviselet, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalom, valamint a regionális (állami) támogatás szakpolitikák területén. Gondoljunk a szabad anyanyelvhasználatra és a szabad szimbólumhasználatra, az egyenlő bánásmódra kisebbség és többség között, nemzeti kultúránk és hagyományaink támogatására, az EU-s jogvédelemre a kisebbségek számára, az anyanyelvű sportközvetítésekre és a kulturális tartalmak biztosítására országhatároktól függetlenül.
Összesen legalább 1 millió aláírásra van szükség az EU legalább hét tagállamából. Az összegyűjtött aláírásokat benyújtják az Európai Bizottsághoz. Az aláírásoknak, és a kezdeményezés politikai és civil támogatóinak az a szerepe, hogy bebizonyítsa: az EU-nak foglalkoznia kell a nemzeti kisebbségek védelmével. Az Európai Bizottság feladata kidolgozni az őshonos nemzeti kisebbségek jogait szavatoló törvénycsomagot, amelyet aztán minden tagállamnak alkalmaznia kell.
Lapunknak már jó néhány felvidéki és erdélyi politikus kifejtette, hogy ennek a csomagnak az elfogadtatásával végre biztosítva lennének kisebbségi jogaik. Arról azonban idáig kevéssé esett szó, hogy a kezdeményezést mi, magyarországi magyarok is aláírhatjuk. Én is kitöltöttem a kérdőívet, három percembe tellett. Szánjunk mindannyian ennyi időt nemzettársainkra! Ha csak minden tizedik magyar megtenné, pillanat alatt meglenne a szükséges mennyiségű aláírás. Nemcsak segítő jobbot tudnánk nyújtani honfitársainknak, de óriási erőt is fel tudnánk mutatni Brüsszelnek és a világnak!

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/