A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Miért éppen most?

Kiss István Béla

Máskor is tapasztaltuk már, hogy a közvélemény tematizálásában és a közhangulat irányításában profi módon szerepet vivő hazai és nemzetközi balliberális sajtó mintha egy láthatatlan karmester intésére egyszerre lépne működésbe. Ha például egy nemzeti elkötelezettségű kormány valamilyen lépését, intézkedését kellett (kellett?) elítélni. Egy kicsit hasonló érzésünk lehet most a Weinstein-botrány kipattanását követő leleplezési hullám láttán, melynek tárgya a (gyilkosságoktól eltérően el nem évülő) szexuális molesztálás elítélése és megtorlása.
Nehéz nem föltenni a kérdést: miért éppen most? Kinek az érdeke? Ez a kérdésfeltevés, illetve a lehetséges válaszok persze sokszor vonják maguk után az összeesküvés-elmélet gyártás vádját. Pedig az ezzel kapcsolatos hipotézisek nem egyszer csak bizonyos politikai képességek, sakkhúzások elismerését jelentik. Más kérdés, hogy ez utóbbiak nem feltétlenül helyezhetők el valamiféle morális dimenzióban.
A hisztériáig menő leleplezéseknek, karaktergyilkosságoknak három célja is lehet. Az első, mint ahogy a politikában annyiszor, most is a figyelemelterelés. Miről? Hát a migránsok által elkövetett és egyre jobban terjedő szexuális erőszakról. Azaz hogy ennek a relativizálása a cél. „Mi, európai fehér emberek sem vagyunk különbek!” A migránsok a fizikai erejükkel élnek vissza, mi a hatalmunkkal (már akinek van). Minket pedig a magas tesztoszteron szinttel sem lehet mentegetni, mint ahogy a klubrádió tette, egy migráns által elkövettet erőszak minősített esetében.
A második természetesen az általános félelemkeltés. Hiszen meg lehet vádolni ártatlanokat is, és mire az ártatlansága (ha ugyan egyáltalán) kiderül, addig már lőttek a jó hírnevének. Rosszabb, mint ha kabátlopási ügybe keveredett volna. A megfélemlített ember pedig befolyásolhatóbb, több mindenre rávehető. Köztudottan ez is lehet egy hatalomgyakorlási technika része.
A harmadik ugyan inkább áttételes, de ennek hatását sem szabad lebecsülnünk. (Az Echo Tv Civil kör című műsorában már utaltak is rá.) Minthogy a molesztálás (esetleg hazug) vádjának döntően férfiak vannak kitéve, hiszen a hagyományos nemi szerepek szerint ők a kezdeményezők, a továbbiakban óvatosabbak lesznek a kapcsolatteremtéssel, még a legkonszolidáltabb formákkal is. Elfogadják, hogy hölgyválasz van, kezdeményezzen a „gyengébbik nem” (fúj, micsoda szexizmus!), ha akar valamit (bár ez sem mindig garancia, lásd Putifárné vagy Phaedra históriáját). Akár tetszik ez a hölgyeknek, akár nem (némelyiknek igen, másoknak kevésbé), ez alkalmas lehet arra, hogy a genderelmélet malmára hajtsa a vizet, a hagyományos nemi szerepeket kissé megkeverje, felforgassa, sőt zavart okozzon a kapcsolatteremtésben.
Úgy tűnik, ez a szexuális molesztálás bűnének elkerülésére irányuló igyekezet (még a gyanú árnyéka sem eshet a potenciális delikvensre!) a „ne paráználkodjál!” parancsolatának és a tilalom megszegői rituális megbüntetésének a helyébe próbál lépni. Azzal a különbséggel, hogy ez leginkább a férfi nemre korlátozódik. Ami rendben is van, ha arra gondolunk, hogy a muszlim kultúrában leginkább a házasságtörő nőket kövezték, sőt kövezik halálra. De nem volt ez másképp az ótestamentumi zsidóságnál sem. Jézus elé is egy házasságtörő asszonyt hoznak, halálra kövezési szándékkal. Mit mond a Mester? „Az vesse rá az első követ, aki magát bűntelennek érzi!” El is párolognak onnan a rituális kivégzés hívei, a kődobálásra viszkető markúak. „Asszony, hol vannak a te vádlóid? Én sem vádollak. Eredj békével és ne vétkezz többet.”
Akinek jobban tetszik a muszlim kultúra, mint a keresztény, és áll elébe a sária törvénykezésének, annak ugyancsak meg kell gondolnia, hogy mit támogat, migránssimogatási szándéktól vezérelve. Főleg a feministáknak. Aki pedig ezt gyűlöletkeltésnek vagy riogatásnak tekinti, az természetesen homokba dugja a fejét, hogy ne lásson, ne halljon.
Persze lehet, hogy valóban ráfér erre a dekadens Európára némi szigorú muszlim kultúra! Hiszen a házasságtörés a liberális kontinensen már nem bűnnek, hanem inkább valamiféle össznépi társasjátéknak számít. Bűntudat és retorzió nélkül. Így aztán nem is lehetne itt Till Eulenspiegelnek, a 15. századtól ismertté vált német csínytevőnek sikere! A drága pénzért „készített” templomi freskókat csak az nem látja, aki megcsalja a házastársát. Látta is mindenki! Legalábbis azt mondta (Ez volt az elődje A császár új ruhájának, bár Andersen már egy újabb kor gyermeke volt. Ott csak az nem láthatta a nem létező díszes köntöst, aki hivatalára alkalmatlan vagy megbocsáthatatlanul ostoba.)
Annyi haszna azért mindenképpen van ennek a gerjesztett hisztériának, hogy a heteroszexualitás mint téma, az érdeklődés homlokterébe kerül. Már pedig az emberiség vagy egy nemzet fennmaradásához ennek mégiscsak van némi köze! Egyelőre. És reméljük, ez így is marad.