A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Keresztény öntudattal április 8-án

Kovács Attila

Húsvét vasárnap az egri bazilikában voltunk szentmisén a családommal. Krisztus Urunk feltámadásának csodálatos ünnepén Ternyák Csaba érsek atya celebrálta a misét. Szentbeszédében kiemelte, hogy a feltámadás mindannyiunk számára újabb lehetőséget jelent keresztény gyökereink megtalálására, a Jézushoz való visszatérésre. Amint a szent sírhoz szaladó apostolok, úgy mi is Jézus arcát keressük, akár a torinói lepel ábrázolásában, akár az Irgalmas Jézus képében, akár más műalkotásban. A húsvét mindig egy új kezdet, mert Jézus nemcsak saját magában győzte le a halált, hanem azokban is, akik vele együtt temetkeznek el a keresztségben. Nagyon sok a tévút, nagyon sok a hamis lehetőség, ám az Örökkévalóság nem a földön van, az ember jövőjét nem az önmegvalósító hamis tanúk és egyéb ördögi praktikák hozzák el, hanem a feltámadt Krisztus – emelte ki az érsek atya.
Miközben a feltámadási szentmise zajlott, nagy élménnyel tekintettem körbe a bazilikában. Egész nagy számban vettek ugyanis részt a misén kisgyermekes családok, mosolygós, tiszta arcú szülők és gyermekeik. Bár az érsek atya szentbeszédében – nyilván tudatosan – egyetlen szó sem esett politikáról, pártokról és az előttünk álló, hétvégi választásokról, bennem mégiscsak megjelent a párhuzam, a húsvéti üzenet és a választások között fellelhető analógia.
Most ennek a társadalmi rétegnek, a keresztény értékrendű, gyermeket nevelő családoknak a kezében van elsősorban a nemzet sorsa. A keresztény magyarságra alapvetően jellemző a visszafogottság, a szolidság. Ezt most félre kell tenni. Ki kell állni azokért az értékekért, amelyeket az elmúlt nyolc évben sikerült megteremteni. A családok kiemelkedő mértékű támogatásáért, a keresztény értékek nyílt vállalásáért. A gyermekeket nevelő családok minden korábbinál jelentősebb erkölcsi és anyagi támogatást kaptak a kormányzattól, amely ezzel jelezte: elismeri és értékeli azt a munkát, amelyet a nemzet fennmaradásáért ez a társadalmi réteg végez. A kereszténység, a jézusi értékek mellett is minden esetben kiállt a kormány, lett légyen szó akár az új magyar alkotmány nemzetközi megbélyegzéséről, akár a közel-keleti keresztény közösségeket ért életveszélyes támadásokról, akár a szélsőségesen liberális erők újra és újra fellángoló keresztényellenes megnyilvánulásairól.
Most mi következünk. Mi, keresztény magyarok, családanyák és családapák. A mi kiállásunk kell, hogy következzék, és annak világos és egyértelmű kifejezése, hogy minden hibája és mulasztása ellenére is méltó ez a kormány arra, hogy újabb négy évre a kezébe adjuk országunk kormányzását. A korábbi szavazásoknak jórészt csak belpolitikai jelentősége volt, most viszont olyan a helyzet a világban, és azon belül főként Európában, hogy az április 8-i szavazásnak nemzetközi következményei is lesznek. Ha a sok tekintetben pozitív példaként tekintett Magyarország saját állampolgárai döntése nyomán letér arról az útról, amelyen elindult, az komoly bajt jelentene. Éppen ezért az előttünk álló választások tétje nagyobb, mint korábban bármely más választásoké volt, és nemcsak a tét nagyobb, hanem a mi felelősségünk is, hogy szavazatunkkal jelezzük: a megkezdett úton kell tovább menni.
Az egyik legszebb katolikus húsvéti énekben – Győzelemről énekeljen – a következő áll: „István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod; Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod; A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa; Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.”
Ebben a versszakban benne van minden, amit április 8-ról tudni kell. A szavazófülkében keresztény, magyar utat kell választanunk. Az pedig nem lehet más, mint újabb felhatalmazás Orbán Viktornak és kormányának. Rajtunk is múlik, keresztény családokon.