A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 17.
száma.

Sára Sándor alkotásait ötvennél is több országban látták

A négygyermekes családapát, Varga Mihályt kérte fel elsőként miniszternek Orbán Viktor

„Ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött.”

A Soros-Birodalom örökösének fő ér­deklődési irányát a férfiak és a migránsok adják
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Kellenek még Petőfik

Tánczos Frigyes

Amióta emberiség létezik, gonoszság is létezik. Mégis, ettől még az emberi lényeg jó és nemes. A gonoszságnak ellentmondó, a felelőtlen vagy embertelen törekvésekkel szembeszegülő jó és nemes lelkeket senki nem törölheti el a föld színéről, mert azok az ifjúsággal mindig újra megszületnek. De vajon van-e lehetőségük megszületni? Evolúciós parancs, hogy minden nemzetnek, így a magyarságnak is, ha az általános túlnépesedés közepette megmaradni és boldogulni akar, mennyiségileg is növekednie kell. Növekedjünk hát! Elődeinknek köszönhetően itt a hazánk ebben a gyönyörű Kárpát-medencében, amelyet rajongva szeretünk. Átvészeltük az első ezer évet, amivel bízvást megváltottuk a jogot a további évezredekhez! De ne feledjük, hogy a magas lélekszám önmagában nem elég egy egészséges, erős, öntudatos nemzet felemelkedéséhez. Bármennyien vannak is a tiszta szívűek és nemes lelkűek, az ellenerőkkel szemben mindig szükség lesz ihletett és avatott segítőkre, lelki-szellemi vezetőkre. Petőfikre, Jókaikra, Vasvárikra, akik irányt mutatnak, és lelkesítenek. Kölcseykre, Vörösmartykra, Erkelekre, akik a nemzeti érzést és a józan önmérsékletet harmonikus egységbe vonják. Kossuthokra és Széchenyikre, akik különböző irányokban a tágabb horizontot kémlelik.