A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Kellenek még Petőfik

Tánczos Frigyes

Amióta emberiség létezik, gonoszság is létezik. Mégis, ettől még az emberi lényeg jó és nemes. A gonoszságnak ellentmondó, a felelőtlen vagy embertelen törekvésekkel szembeszegülő jó és nemes lelkeket senki nem törölheti el a föld színéről, mert azok az ifjúsággal mindig újra megszületnek. De vajon van-e lehetőségük megszületni? Evolúciós parancs, hogy minden nemzetnek, így a magyarságnak is, ha az általános túlnépesedés közepette megmaradni és boldogulni akar, mennyiségileg is növekednie kell. Növekedjünk hát! Elődeinknek köszönhetően itt a hazánk ebben a gyönyörű Kárpát-medencében, amelyet rajongva szeretünk. Átvészeltük az első ezer évet, amivel bízvást megváltottuk a jogot a további évezredekhez! De ne feledjük, hogy a magas lélekszám önmagában nem elég egy egészséges, erős, öntudatos nemzet felemelkedéséhez. Bármennyien vannak is a tiszta szívűek és nemes lelkűek, az ellenerőkkel szemben mindig szükség lesz ihletett és avatott segítőkre, lelki-szellemi vezetőkre. Petőfikre, Jókaikra, Vasvárikra, akik irányt mutatnak, és lelkesítenek. Kölcseykre, Vörösmartykra, Erkelekre, akik a nemzeti érzést és a józan önmérsékletet harmonikus egységbe vonják. Kossuthokra és Széchenyikre, akik különböző irányokban a tágabb horizontot kémlelik.