A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 33.
száma.

BIZTONSÁGOS ORSZÁG - Szent István király 1018–2018

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár: „A biztonságos környezethez szeretnénk hozzájárulni a kétgyermekesek adókedvezményének ismételt emelésével. Sokkal többet szánunk otthonteremtésre. ”

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár:„A legfontosabb, hogy minden gyermek sportoljon. Ez alapfeladat, amihez megfelelő létesítményeket kell biztosítani, és az utánpótlásnak is komoly bázist jelent.”

Rajcsók Attila szobrászművész: „Nem az a lényeg, hogy állandóan dicsérjenek, hogy középpontban álljak, hanem hogy a szobraimmal tegyem le névjegyem az utókor számára. Örülök, ha műveim elgondolkodtatják a befogadót.”
Találjunk egymásra, legyen előfizetőnk!

Heti Magyar Fórum előfizetési díja:
3211 Ft / negyedév.

Havi Magyar Fórum előfizetési díja:
1470 Ft / negyedév.


Tel.: +36-1-781-3236

Levélcím: 1464 Budapest, Pf. 1578.

Kiadó:
Bp. IX., Ráday u. 32., I. em. 3.
Politizálhatnak-e a papok?

P. Reisz Pál OFM

„Pilátus megkérdezte tőle: Te vagy-e a zsidók királya? …Az én országom nem ebből a világból való…” (Jn18,33-36) Jézus hiába jelentette ki Pilátus és a főpapok előtt, hogy nem akar evilági hatalmat, mégis kivégezték. Ez is azt mutatja, hogy az ő tanítása politikai tényező. Az egyház későbbi története is ugyanezt igazolja.
Egyházi előírás (Kánon 287.1.) tiltja klerikusok számára a politikai pártokban való tevékenységet, illetve a hatalommal járó közhivatalok viselését (Kánon 285.3). De nem létezik olyan előírás, amely megtiltaná számukra a politikai tevékenységet. Az egyház hagyományos gyakorlata megengedi azt is, hogy politikai állásfoglalást képviseljenek a templomban, akár a szószéken is. E tekintetben Mindszenty József, bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek és Márton Áron erdélyi püspök a szép példa, akik a krisztushívők és a krisztusi tanítás védelmében politikai kérdésekben is felemelték szavukat a szószéken.
Az egyház küldetéséhez tartozik, hogy „ítéletet mondhasson a politikai rendre vonatkozó dolgokról is, amennyiben megkövetelik az emberi személy alapvető jogai vagy a lelkek üdvössége, s közben használhassa mindazokat az eszközöket – de csak azokat –, melyek a korhoz és körülményekhez mérten összhangban vannak az evangéliummal és mindenki javával” – idézi a Katolikus Egyház Katekizmusa (2246. bekezdés) a Gaudium et Spes II. Vatikáni zsinati konstitúciót (76. bekezdés).
Tehát „az emberi személy alapvető jogai vagy lelkek üdvössége” címén igen tág azoknak a problémáknak a köre, amelyek megítélése az egyház küldetéséhez tartozik. Így az egyház erkölcsi ítélete alá tartozhatnak a gazdasági és társadalmi kérdések is.
A mai viszonyaink között tehát témái a lelkipásztori megnyilvánulásoknak az élettel kapcsolatos divatos problémák. Így a demográfiai helyzet, a család fontossága, az abortusz, az eutanázia, a szegénység orvoslása. Ezeken a területeken a katolikus lelkipásztorok semmiképp sem lehetnek semlegesek.
Különösen aktuális az európai földrészt, és főként a nyugati államokat elözönlő muzulmán áradat gondja. Ismerve a Korán tanítását és az azt elfogadó nagy tömegek viselkedését, hosszútávon nyugodtan beszélhetünk hadiállapotról, amely a kereszténységet és Európa lakóit létében fenyegeti. Kijelenthetjük, hogy a muszlimok illegális bevándorlásának problémája nem politikai, hanem létkérdés.
Jézus szavai, Jézus példája és az egyház történetének eseményei ez ügyben is eligazítanak bennünket. „Bizony, bizony mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló.” (Jn 10,1)
A krisztusi irgalomról és felebaráti szeretetről („Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda másikat is!”Mt, 5,39) tanultakat akkor értjük helyesen, ha melléje tesszük, Jézus miként tisztította meg a templomot: „Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta…” (Jn 2,13) Hunyadi János és Kapisztrán szent János sajátos és egyértelmű Willkommen-kultúrát alkalmazott a moszlimokkal szemben 1456-ban Nándorfehérvárnál. Helyükre tették az „illegális migránsokat”. Az áldozatos, krisztusi szeretet törvénye azt parancsolta számukra, hogy édes hazánkat és Európát – esetleg saját életük árán is – meg kell védeni. Emléküket őrzi a déli harangszó, amely minden lelkipásztort arra is figyelmeztet: amikor keresztény és egyáltalán emberi létünkről van szó, nem hagyhatjuk cserben és tájékozatlanul híveinket.