A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Az életnél is előbbre való a kötelesség

150 éve született Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója

1868. június 18-án, Kenderesen született vitéz nagybányai Horthy Miklós ellentengernagy, Magyarország kormányzója. Édesapja, Horthy István hat fiával református, édesanyja három lányával katolikus hitben élt.
 
Miklós a Debreceni Református Kollégiumban tanult, lelkészi pályára készült. Bátyja halála után azonban a Tengerészeti Akadémiára iratkozott be, ott folytatta tanulmányait, ahol az elv ez volt: „Az életnél is előbbre való a kötelesség.”
 
Az Akadémián kitűnő tengerésztisztet neveltek a debreceni diákból, aki öt idegen nyelvet sajátított el, nagyszerűen vívott és teniszezett, jól zongorázott. Fiatal tisztként egy brit-osztrák-magyar expedícióval megjárta Indiát, Ausztráliát és Óceániát is, majd hazatért és Ferenc József szárnysegédjeként teljesített szolgálatot, egészen az első világháború évéig.
 
Az első világháború kitörésekor háborús szolgálatra jelentkezett, sikeresen törte át az antant blokádját Otrantónál, majd a Cattarói-öbölnél.
 
Horthy Miklós 1901-ben feleségül vette Purgly Magdolnát. Házasságukból két fiú – István és Miklós – és két leánygyermek – Magdolna, Paulette – született.
 
1918-ban a fegyverletétel után visszavonul Kenderesre. A birtokán élte meg Kun Béla bandájának terrorját és az ország káoszba taszítását. Engedelmeskedve a nemzet hívó szavának, megszervezi a Nemzeti Hadsereget, melynek élén 1919. november 16-án bevonul Budapestre.
 
Az 1920/I. tc. értelmében Horthy kormányzó – mint a király helyettese – törvényesen is Magyarország legfőbb hadura lett, azonban minden jelentős döntést a nemzetgyűlés, majd az országgyűlés beleegyezésével hozott meg. 1920-ban megalapította a Vitézi Rendet, majd később a Corvin-láncot; 1926-ban pedig a felsőházat.
 
A kormányzó 1921-ben gróf Bethlen Istvánt kinevezte miniszterelnöknek. Vitéz nagybányai Horthy Miklós a trianoni diktátum idején gazdaságilag-erkölcsileg megtépázott és összeomlott Magyarország tekintélyét helyreállította, a politikai életet konszolidálta, a gazdaságot talpra állította, visszaadta a magyarság nemzeti önbecsülését és egyetlen percre sem mondott le a magyar nemzet újraegyesítésének megteremtéséről. Teleki Pál politikájától remélte a Nagynémet Birodalom követeléseinek semlegesítését, s a második világháború előtt az angolszászok felé orientálódott, soha nem szimpatizált a náci ideológiával. 1942-ben elveszíti István fiát, akinek repülőgépét minden valószínűség szerint a németek manipulálták.
 
Horthy vitathatatlanul a szélsőjobb visszaszorításán munkálkodott és 1944 júliusában leállítatta a zsidók deportálását. Kállay Miklós révén egyensúlyt tudott biztosítani a nácik támogatása és az 1943-tól meginduló nyugati béketapogatózások között. Horthy – aki az egyre fenyegetőbb szovjet bolsevizmust gyűlölte – remélte, hogy az angolszász hatalmak megvédik Magyarországot a sztalini befolyástól. A nyugati szövetségesek szóban ugyan készségesen támogatták Horthyt, ám az 1943-as teheráni konferencia már eldöntötte, hogy Hitler legyőzése után Magyarország a szovjet érdekszférába kerül.
 
1944. október 15-én kiugrási kísérletet hajtott végre, ami a hadsereg németbarát tisztjeinek ellenállásán és a náci titkosszolgálat beavatkozásán elbukott. A nácik elrabolták egyetlen életben maradt gyermekét, ifjabb Horthy Miklóst és Mauthausenbe deportálták, a kormányzót pedig családjával együtt a bajorországi Hirschberg kastélyába szállították, ahol 1945 májusáig tartották őrizetben. Az 1945 áprilisában amerikai hadifogságba került kormányzót később a nürnbergi perben tanúként hallgatták ki, a nyugati szövetségesek elutasították a magyar népbíróság, Rákosi és Tito kiadatási kérelmét, ezzel meghiúsították a bolsevikok tervét, akik háborús bűnösként akarták felelősségre vonni. Így a Horthy család Bajorország után Estorilban telepedett le, a portugál kormány vendégszeretetének köszönhetően. Horthy Miklós a száműzetésbe vagyontalanként került. Családjának megélhetését barátai, tisztelői, köztük J.F. Montgomery, az USA korábbi budapesti nagykövete, valamint a zsidó Chorin Ferenc és Weiss Jenő iparbárók biztosították.
Teljes cikk és ritka, színes felvételek Horthy Miklósról a legújabb Magyar Fórumban!