A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com





A NATO nem a Szovjetunió támadásától óvta Európát

Csapó Endre

A szövetségesek mély aggódással tekintenek az eheti csúcsértekezletre, követi-e Trump elnök az évtizedes szövetség érvényét elvitató kampány megjegyzését. Ebből kellene kiindulni, hiszen a szovjet állam már nincs, katonái hazamentek, az amerikaiak maradtak, a németek a padlón vannak. A NATO nem a Szovjetunió támadásától óvta Európát, ellenkezőleg biztosította az US–USSR katonai, politikai, gazdasági szövetség tartós jelenlétét. Ez a szövetség fennállott a szovjet állam összeomlásáig. Valóban jó kérdés, mi igazolja a NATO mai létét, katonai szövetségként, Európa területén, változatlanul megvalósítva az amerikai hatalom dominanciáját. Békeidőben miért kell Európának fegyveres szövetségben élni egy távoli földrész egyik hatalmával? Amerika vezeti és pénzeli az európai békét? Megóvja az újabb világháborútól? Európa területe 1945 óta háborús cselekményektől mentes, Amerika hadi gépezete azóta más területeken háborúzik. Világháborús veszély nincs. A korábbi kettő egyike az amerikai beavatkozással vált világméretűvé, a másikot eleve világméretben vívta olyan sikerrel, hogy jelen tud lenni a világ minden stratégiai pontján. A NATO folyamatos európai jelenléte őrzi azt az Amerika által létrehozott gazdasági és politikai berendezkedést, ami a liberalizmus által megkövetelt nemzetköziséget, annak gazdasági behatolását biztosítja Európa országaiban. Íme a gazdasági élet politikai irányítása katonai erő jelenlétével. Az amerikai vezetésű liberális világrend valóban ezen a szövetségen és a nemzetközi intézményeken nyugszik. A NATO soha nem hadakozott a Szovjetunóval, de beavatkozott a balkáni háború amerikai rendezésébe. Amerika bevonja európai „szövetségeseit” értelmetlen közel-keleti háborúiba. Amerika bevonja a kommunizmus alól felszabadult országokat is a szövetségbe, ami alkalmas lehet számára Oroszországgal szembeni politikájához. Oroszország ugyanis kidobta a gazdasági életébe behatoló amerikai intézményeket, és elkergette az olyanokat, mint a mi SZDSZ fosztogatóink. Jelenleg a NATO- szövetség 39 országából szolgálják Amerika érdekeit, és „néhanapján” meghalnak Afganisztánban. Ebben a szövetségben nagy emberi erőtartalék van a további amerikai háborús vállalkozások részére. Tehát a NATO védelmezi Amerika nemzeti biztonságát olyan veszélyes feltörekvő hatalmaktól, mint Kína, India, Szaud-Arábia és a közel-keleti, afrikai népvándorlás. Bizony, nem biztos, hogy a világgazdaság örökké amerikai privilégium marad. A népvándorlást pedig az amerikai háborúk gerjesztették fel.  A három ország megbélyegzése kijár nekik, mert eltérnek a 73 éve gyakorolt nagyhatalmi arrogancia szabályrendjétől. Ebben vétkes Trump elnök is, mert nem eléggé ellenséges Putyinnal szemben. Őt majd helyreigazítják otthon, mert tűrhetetlen lenne a még mindig erős Clinton-féle vonulatnak, ha Európa folytatná a korábban kialakuló békés gazdálkodást Oroszországgal. Ilyen szomszédsági együttes hamar utolérné és túlszárnyalná az Egyesült Államok gazdasági eredményeit. Nem tudhatjuk Trump elnök szándékát, de lehet, hogy ellenzi a mindenki ellenében fegyveresen érvényesülő amerikai politikát. A NATO csúcstalálkozótól elvárható, hogy jelentős új lépéseket fogadjon el Oroszország fékentartására, amit a szövetségesek többsége és Trump elnök legtöbb vezető tanácsadója szükségesnek tart, akkor is, ha az elnök nem úgy látja. Mit is jelent ez a fékentartás? Oroszország negyedszázada kijött egy kalandos évszázadából, amelynek első szakaszában terjeszkedési vágyát pánszláv ideológiával európai terjeszkedéssel kívánta kielégíteni. Ez vitte az Európát nyugatról támadó háború szövetségébe. A világ-átalakító kommunizmus rátelepedett a kimerült nagy országra, amely új szerepet kapott, egyúttal ugyancsak európai terjeszkedés lehetőségével a második világháborúban. Ez a háttér. Amerika is ápolt terjeszkedési ideológiát, a liberalizmust. Annak taktikája: háborúval leteríteni azt a hatalmat, amely éppen fölébe nőhet. Európa elterült, a két győztes helyben maradt. Majd a szovjet állam összeomlott, ezáltal Oroszország elnyerte független államiságát. Európának ma nincs félnivalója Oroszországtól, amely bár katonai nagyhatalom, örül, ha területén ura marad a belső bajoknak. Ásványi kincsekben ismert gazdagságával, Európa fejlettségével a nagy terület egységes kitermelésével Eurázsia hamarosan túlhaladná az Egyesült Államok vezető pozícióját. Amerika érdeke ezt a fejlődést megakadályozni. Ennek egyik eszköze a közel-keleti folyamatos háborúskodás, a másik a katonai szövetségesi hálózat kiépítése Oroszország nyugati határai mentén. Háborús győzelemre nincs esélye Amerikának, de a feszült helyzettel, NATO-hűség követelésével gátolja az eurázsiai együttműködést. Hogy jön ebbe a képbe Trump elnök most megnyilatkozó álláspontja, ami veszélyezteti az eddig követett amerikai koncepciót? Ne gondoljuk, hogy Amerikában előfordulhat, hogy az elnök egymagában szembehelyezkedhet a száz éve következetes hatalmi politikával. Ha ez valóban szembehelyezkedés (nemcsak valamiféle csapda), akkor csak az lehet, hogy a globális hatalmi politika tervezői valamilyen átrendeződést terveznek. Például: kiszámítható, hogy nem lehet végtelenségig háborús állapotokat fenntartani, a világ minden stratégiai állomásán tengeri bázisokkal jelen lenni. Mindezt egyetlen, bármely nagy és erős ország gazdaságára ráterhelni. A világpiacon uralkodó dollár elszámolás monopóliuma ingadozik. Trump felkiáltott, New York utcáin több Mercedes futkos, mint amerikai gyártású. Most éppen védővámokat tervez, a piacszabadság bajnoka. „Ha az elnöknek nincs megfelelő saját elgondolása az amerikaiak és általában a demokrácia biztonságára a világban a NATO-n kívül, akkor jobban tenné, ha marad a jelenlegi elkötelezettséggel és hűséggel a mai barátok mellett.” A New York Times itt nyitva hagyott egy kiskaput.