A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A magyar nem pincérnemzet

czyla

Orbán Viktor ölében a két kicsi lánnyal üzent: „Nyaralni mentem, ne keressetek!” Kemény munka van mögötte, megérdemli a pihenést.

Szinte ezzel egy időben a nemzetközi hitelminősítők is üzentek. A Standard & Poor’s augusztus 17-re, a Fitch augusztus 31-re, míg a Moody’s november 23-ra ütemezte a hazai adósságbesorolás idei utolsó felülvizsgálatát, merthogy Magyarország már megérett az újabb felminősítésre. A magyar gazdaság a jelenleginél eggyel jobb osztályba kerülhet. Az ország külső sérülékenysége csökkent, a nettó külső adósság, valamint a reál GDP-növekedési ütemben bekövetkezett javulás indokolja a felminősítést, ami azért fontos, mert ennek következtében a magyar államadósság hitelkockázatának piaci mérőszámai, például a CDS-felárak csökkennek. A pénzügyi válság során 600 bázispont fölé emelkedő 5 éves CDS-felár mára a töredékére, 85 bázispontra mérséklődött. Magyarán és röviden: jó irányba halad az ország gazdaságpolitikája. Természetesen nem mondjuk, hogy ez már a Kánaán, mégis biztató.

Viszont a liberálbolsi sajtókommandó háromnevű őrültjének szemében smafu. Gátlástalanul terjeszti, hogy Orbán Viktor médiakormányzást folytat, szélsőjobboldali témák felkarolásával aratja választási sikereit: melyek a Soros elleni mozgósítás, a társadalmon kívüli rétegek elleni keresztes hadjárat, a fehér szupremácia és az antimuszlim pogrompropaganda, valamint az egyszerre antiszemita és procionista találmány.

Migránsveszély nincs, és a balliberális sajtóval kánonban tagadja a tényt, hogy éppen Soros folytat háborút a nemzet ellen, amit nem ma kezdett. A spekuláns már 1985-ben azért hozott ide pénzt, hogy a nyílt társadalom eszméjét hirdetve rámutasson, ha nem adjuk oda mindenünket a szép idegeneknek, akkor bizony olyanok vagyunk, mint a nácik, akik a zárt társadalom megtestesítői.

30 évvel ezelőtt a Grósz-kormány privatizátorai természetesen a nyitott társadalom címére pályáztak, a tűzhöz közeliek úgy képzelték, hogy a spontán privatizáció során maguk között elosztják a nemzeti vagyon tetemes részét, későn jöttek rá, hogy tulajdonképpen csak ahhoz asszisztálhatnak, hogy a külföldi tőkések piacot vásároljanak.

1988-ban a teljes sajtó a kezükben volt, rajta keresztül azzal etették a nagyérdeműt, hogy a gazdasági erőcsoportok megléte a piacgazdaság természetes velejárója és a demokrácia feltétele. A Grósz-kormány miniszterelnök-helyettese, Medgyessy Péter felállított egy 15 tagú privatizációs tanácsadó testületet, amelynek Kunos Péter volt a vezetője, akit egyébként a liberálbolsi teljhatalom idején – Kuncze belügyérkedése alatt – be is börtönöztek. De ugye ez nem volt antiszemitizmus.

A szocialista menedzserréteg arra számított, hogy megmarad a gazdaság uraként, azonban a liberális külföldimádat és a nemzetellenesség győzedelmeskedett felettük is. A Grósz-kormányt is orránál fogva vezetők elérték, hogy az állami vállalatok vezetőivel, a téeszelnökökkel szemben is az idegenek vagyonszerzése legyen a prioritás. Se azt nem akarták hagyni, hogy az állami vállalatok vállalati tanácsai fokozatosan átvegyék a hatalmat a cégeknél, se azt, hogy szabadon részvénytársaságokat hozzanak létre. Hogyne, hogy majd elkonfiskálják a működőképes részt, és az adósságot meg benn hagyják!

Ehelyett inkább ágazatokat szüntettek meg, mert a külföldi privatizátor nem lacafacázott. Tokkal vonóval vitt mindent – egyébként bagóért –, helyét felszántotta, sóval behintette, milliós munkanélküli tömeget és kényszervállalkozókat maga után hagyva.

Hogy ne beszéljünk rébuszokban, megnevezzük a csoportot, amelynek keze munkáját „dicséri” a „magyar vagy, ha csupán baloldali és nem liberális, akkor meg pláne coki a vagyontól” doktrína megvalósítása. Bokros Lajos, Surányi György,
Antal László, Sárközy Tamás és még másik tíz figura, akiket a bértollnokok elneveztek reformereknek, és vég nélküli dicséretekkel halmoztak el. Sajtójuk 89-ben már a külföldi tőke bejövetelét ünnepelte. Az ország kirablását is sikernek írták le. Azzal dicsekedett, hogy a Kelet-
Európába érkező idegen tőke több mint 80 százaléka hozzánk jött.

Hogy a Bokros-féle reformerek tevékenysége egyenes út a magyarok földönfutóvá tételéhez, azt Csurka
István közérthetően levezette: megmondta, ezzel a módszerrel pincérnemzet leszünk, s a magyar legfeljebb azt kutatja, hol lehet altiszt. Sohasem mocskolódott, ellenkezőleg, mindig érvelt. Ezért lett az egyes számú közellenség. Meg persze antiszemita. Aki megírta a Házmestersiratót. Aki a zsidó Gál Jóska sírjánál a nagymarosi temetőben mondott beszédet.

És aki elismeri, hogy „Csurkának mindenben igaza volt”, az a már idézett háromnevű szerint brutálisan egyszerű fasiszta, reakciós, fajgyűlölő, népi nacionalista, anakronisztikus, antikommunista árnyalatú. Kirekesztő, rasszista, xenofób, heteroszexista, Nyugat-gyűlölő, irredenta, posztfasiszta, mint az éppen rövid nyári pihenőjét töltő Orbán, aki az élő garancia arra, hogy nem leszünk pincérnemzet!