A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Megalkuvás nélkül

Film készül az erdélyi püspökről

A részletekről a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetőjét, a film megvalósítását kezdeményező és koordináló Varga Gabriella újságírót, a püspök unokahúgát és dr. Vencser Lászlót, a Gyergyóditróból elszármazott teológusprofesszort, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola volt tanárát kérdeztük, akik elmondták, hogy a Potápi Árpád János államtitkár úr nevével és jóindulatával fémjelzett Nemzetpolitikai Államtitkárság, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megítélte a támogatást.

Miért döntöttek úgy, hogy Jakab Antalról film is készüljön? Hiszen könyvet már adtak ki róla.
Varga Gabriella: Tudja, korunk embere a vizualitást kedveli, szívesebben fogadja az információt képi megjelenítésben, másrészt Jakab Antal püspök életéről még soha semmilyen filmfeldolgozás nem készült. Az is fontos, hogy Jakab Antal segédpüspökként és megyéspüspökként a kommunizmus idején közel két évtizeden keresztül volt az erdélyi katolikusság megbecsült főpásztora, a korszak e szeletének feldolgozása tehát történelmi-egyháztörténeti ismereteink gyarapítása szempontjából sem alábecsülendő jelentőségű. Évek óta sürgettem, hogy próbáljunk meg egy ilyen filmet létrehozni, de ez nem ment egyik pillanatról a másikra, hiszen támogatóra volt szükség, illetve a filmkészítés területén jártas, megbízható szakemberekre, akik szerény költségvetés mellett is hajlandók a kivitelezés nem kis munkáját elvállalni, és lelkiismeretesen teljesíteni.
Dr. Vencser László: Csúcs Máriát és Csúcs Pétert, az MTVA csíkszeredai tudósítóit a rendszerváltozás óta ismerem, már ők tudósítottak a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház 1996. évi átadásának eseményéről, s azóta is gyakran tették ezt rendezvényeinken. Tiszta lelkű, mély hitű, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, mégis igen szerény emberek, akik minden szempontból jól ismerik a Gyulafehérvári Főegyházmegyét, és fizikai értelemben is ott élnek, dolgoznak a területén. Örömünkre felkérésünkre igent mondtak. Miután a Potápi Árpád János államtitkár úr nevével és jóindulatával fémjelzett, a külhoni magyarok ügyét minden erejével és lehetőségével felkaroló Nemzetpolitikai Államtitkárság, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megítélte számunkra a támogatást, immár „csak” az maradt hátra, hogy az előttünk álló egy év leforgása alatt azt a teret és időt, amit Jakab Antal püspök 1909 és 1993 között bejárt, mi is bejárjuk, és a megtett útról a megfelelő végkövetkeztetést levonjuk.
 
Mire fókuszál a dokumentumfilm?
Varga Gabriella: Mivel ez lesz az első dokumentumfilm Jakab Antal püspökről, végigvezet majd az életútján születésétől a haláláig, kitérve elsősorban a küzdelmeire, illetve az elért eredményeire, és természetesen bemutatja azt is, hogy az utókor miként őrzi az emlékét.
Dr. Vencser László: Az életút és életmű bemutatásán túl célunk olyan példaképet állítani a szemlélő elé, aki mély hitével egyházát és népét mindenekfölött állónak tartotta, s ezért mindent meg is tett – azaz követésre érdemes számunkra, és különösen a fiatal nemzedék számára, akik közül sokak szüleit, nagyszüleit ő bérmálta. Azt szeretnénk, hogy a filmből kirajzolódjék egy olyan személyiség arcéle, aki a mai kor emberének is irányt mutat. Nagy öröm számunkra, hogy a film ügyét Jakubinyi György érsek úr is erkölcsi, a gyulafehérvári forgatások alkalmára pedig tevőleges támogatásáról biztosította.
 
Ez dicséretes, de felvetődik a kérdés, hogy amit felvázoltak, az belefér egy dokumentumfilmnyi időkeretbe?
Varga Gabriella: Bele kell férnie! Nyilván több életmozzanatot csupán megemlítünk majd, de azokat a meghatározó életeseményeket, amelyek a szülőfaluhoz, a gyulafehérvári és a római tanulmányokhoz, a teológiai tanári tevékenységhez, a börtönévekhez, a püspökszenteléshez és a főpásztori szolgálathoz kötődnek, alaposabban körüljárjuk. Ötvenhárom percünk lesz arra, hogy bemutassuk ezt a viszontagságos, szenvedésekkel teli életutat, és a mégis mindig hittől, akarástól, bizakodástól sugárzó emberarcot.
 
Mikor készül el a film, és melyik moziban láthatjuk majd?
Dr. Vencser László: A támogatási szerződésben foglaltak szerint egy esztendő áll rendelkezésre a megvalósításhoz, vagyis Isten segedelmével 2019 késő tavaszán, kora nyarán már invitálni fogjuk a nézőket a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi díszbemutatókra. A filmet a magyar köztelevíziónak is felkínáljuk majd vetítésre, az államtitkár úr is kifejezetten kérte, hogy ezt megtegyük. Igény és a szükséges feltételek megléte esetén további vetítéseket is szervezünk majd a főegyházmegyében és azon túl, ezzel párhuzamosan pedig elkezdjük előkészíteni a film későbbi, DVD-n való kiadását. Fontos, hogy idén emlékezünk Jakab Antal püspök halálának 25. évfordulójára, ugyanakkor az első világháború – melyet Jakab Antal püspök és családja is viszontagságosan és veszteségekkel vészelt át – befejezésének századik évfordulójára is. 1918 nyarán utazott haza Hajdúnánásról az 1916-os nagy székely menekülés befogadottjainak utolsó csoportja Gyergyó távolabbi részeibe és a Gyimesekbe. Idén ennek a centenáriumára készül a hajdúsági kisváros, és mi ‒ terveink szerint szeptemberben ‒ velük ünneplünk. Ezenkívül közreműködői, támogatói vagy háttérsegítséggel igyekszünk továbbra is jelen lenni a Jakab Antal emlékéhez fűződő, valamint az általa képviselt értékeket megjelenítő eseményeken, és természetesen átadjuk a nevét viselő emlékdíjat is.
 
Medveczky Attila