A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A szülőföldről az óvodában

Magyar népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi játékok, dalok megismerése – ha eddig valamelyik óvodában nem ez lett volna a program, ezután ez lesz.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a módosított óvodai nevelés országos alapprogramja legfontosabb célként határozta meg az óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődésének elősegítését, ennek fontos része – játékos formában – a lelki nevelés, a szülőföldhöz kötődés kialakítása. Ezért az alapprogram az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába illeszti a magyar népmesék, a versek és mondókák, a hagyományőrző népi játékok, dalok megismerését.
 
Természetesen az ellenzék prüszköl:
A cenzor L. Ildikó: „Lépésről lépésre másznak bele a gyermekeink lelkébe. Azt mondják, csak hazafias és keresztényi nevelést akarnak már az óvodában is. De amit ők kereszténységnek neveznek, az csak azt jelenti: gyanakodj a más hitűekre és a vallási értelemben nem hívőkre! Amit hazafiságnak hívnak, az az örökös ellenségkeresésből és a militáns szellem terjesztéséből áll.”
Ki mint él, úgy ítél. A cenzor cenzorként él, cenzorként ítél.
Arató Gergelynek sem tetszik a kisgyermek hazafias nevelése, mert szerinte ez maga a kultúrharc, amely már az óvodákat is elérte. Mégpedig azzal, hogy a kormány előzetes egyeztetés nélkül, azonnali hatállyal módosította az óvodai alapprogramot. Egy gyurcsányistától ezt a véleményt el is várjuk. Azonban felháborít bennünket a pedagógusok szakszervezeti elnökének nyilatkozata. Éppen a hazaszeretetre neveléstől félti az oktatás-nevelés színességét?
Nem az a fontos, hogy amikor a kicsik felveszik a szép ruhát az óvodában, tudják, miről szavalnak, miről énekelnek? Nem az a fontos, hogy ismerjék a magyar hagyományokat, hallgassanak meséket a nagy királyainkról? Nem az a fontos, hogy szeressék és legyenek büszkék a hazájukra? Kinek fáj az, hogy az óvodás is megismeri a szűkebb és tágabb környezetét, megsejt valamit a magyar nemzet identitástudatának, a keresztény kulturális értékeknek, a hazaszeretetnek a fontosságáról, és az óvodában is azt hallja, hogy a szülőföldhöz, a családhoz való kötődésnek ez az alapja?
A kérdés nem költői. Tudjuk, kik tiltakoznak. Ők a sötét, liberális múlt. Az ő véleményük nem számít, ellenben számít a magyar hagyomány ápolása, a nemzeti érték hangsúlyozása ebben az egyre ízléstelenebbé és gyökértelenné váló világban, ahol a tiltakozók által imádott Pride-on éppen egy óvodáskorú kisfiút csókol szájon egy pedofil. Ezeket a Pride-okat Kanada miniszterelnöke propagálja. Miért nem ez ellen tiltakoznak?