A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A kántor Isten ajándékainak átadója

Interjú dr. Dávid István orgonaművész, a Károli Református Egyetem kántor szakának alapítójával

Október a reformáció hónapja. Református művészekkel, lelkészekkel indítunk el egy interjúsorozatot. Első alanyunkkal a Kántorképző Intézetről, a református kántor feladatairól is beszélgettünk. „Minden kántornak a lehető legtöbbet kell adnia azért, hogy az egyházban valami pozitív, Istennek tetsző előrelépés történhessen.”

Mi indította el a Kántorképző Intézet létrehozásban?
 

–1991 és 1993 között a tanító-hittanoktató szak mellett egy olyan ún. speciálkollégium indult, amelybe a harmóniumot tanulni akaró diákokat vettük fel. Amikor 1993-ban több kar és intézet összeolvadásával létrejött a Károli Gáspár Református Egyetem, a marosvásárhelyi kihelyezett karunknál már létezett egy, a régi hagyományokon nyugvó kántortanító képzés, melyet az Erdélyi Református Egyházkerület felügyelt. Dr. Nagy István ekkor kezdte meg nálunk főigazgatói munkáját, aki szerkezeti átalakulást valósított meg. Az átalakulás eredményeképpen és forgatagában jött létre hivatalosan is a kántor szak, mely szakpárok keretében volt felvehető. Ezzel egy időben egy igen áldásos folyamat indult el: a nagykőrösi református gyülekezetben elkezdtük az orgona javítását, átépítését. Ezt a munkát – melynek szakmai irányítója voltam – úgy álmodtuk meg, hogy a majdani kántor szakosok már egy országosan ismert, minőségi hangszeren kezdhessék meg a gyakorlati tanulmányaikat.
A kántor szakunk egy köztes célt akar megvalósítani: egyházunkban köztudott, hogy az 1950-es évek végén elindult nyári kántorképzés csak tanfolyam-jellegű, ami nem felsőfokú végzettséget, hanem pusztán egy oklevelet ad. Létezik egy másfajta – egyetemi szintű – képzés is, ez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen az Egyházzenei Tanszék keretében ma is működik. A tanfolyami és az akadémiai szint között tehát létrehoztunk egy olyan köztes – főiskolai – szintet, mely a Károlin folytatott kántorképzést különös színfoltként jellemzi. Ily módon képzésünk egy országos rendszer fontos láncszeme. A sorozatos akkreditációkat is sikerrel vettük. Erre a felsőoktatási képzési formára mind az egyháznak, mind a kántoroknak szüksége van, bár az előbbi talán még nem értette meg eléggé ennek fontosságát.
 
Nézze el nekem, én katolikus vagyok, ezért érdeklődöm, mi egy református kántor feladata?
 

–A kántori feladatkör és szolgálat kiteljesedése elsősorban az istentisztelet keretein belül történik. ’Egy kántor a lelkésszel – Isten igéjének magyarázójával – együtt tudjon másodikként szolgálni az istentiszteleten. A kántor, mint zenei liturgus, a lelkésznek szolgatársa, segítője kell, hogy legyen, és tudása legjavát kell nyújtania. Minden kántornak a lehető legtöbbet kell adnia azért, hogy az egyházban valami pozitív, Istennek tetsző előrelépés történhessen. Ezek alapján a kántor játéka nem lehet rosszabb a prédikációnál, és ez fordítva is igaz. Ezért ki kell emelni a lelkész és a kántor egymásrautaltságát a közös szolgálatban és természetesen a gyülekezet életében. A kántori teendő továbbadás, Isten ajándékainak átadása mások számára. Kálvin János szerint az ’ars’ Isten egyetemes kegyelmének ajándéka. Ő az, aki „elménkbe csepegteti a művészeteket.” Ebből születik meg a tehetség, következménye pedig a kapott ajándékok visszaadása Istennek, és a kamatoztatott talentumok felajánlása. Ezért mindenkinek egy alapvető művészi önismerettel kell rendelkeznie: meddig tudom végezni az adott feladatot, és ezt hogyan teszem… Ha valamilyen probléma jelentkezik, akkor mérlegelni kell, át kell gondolni a továbblépést a fejlődés érdekében.
 
emma