A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Ünnepnapi borongás

Demeter Márta lehetne a Jobbik, a Momentum, a Párbeszéd elnöke

56-ban, ha nem a moszkovita Nagy Imre, akkor ki? Végül az egyik trágyalelkű forrta ki magát, a gazemberek egyike – Kádár lett az MDP-ből MSZMP-vé, Szabad Népből Népszabadsággá vedlett, a gyilkos Marosán hangjával tele csöngőzött régi új világ első embere, aki betetőzésül felakasztatta Nagy Imrét is. A pártot már egyszer rendőrkézre adó Kádár gondosan ápolta a „munkásmozgalmi” hagyományokat, őrizte a Párt vezető szerepét, ezért rendőrei szorgalmasan verték a március 15.i győztes forradalomra emlékezőket, s népbíróságai szorgalmasan akasztgatták a győztes 56- os forradalom szereplőit. Gyakran a jól bevált koncepciózus gyakorlattal egyszerű ráfogás alapján megfélemlítésül olyanokat, akik nem is voltak forradalmárok.
1988-ban még verték, előállították a 301-es parcellába igyekvőket, a márc.15.-én felvonulni akarókat, két évvel később már ők tolakodnak vonulni márc.15.-én, és mennek a 301-es parcellához rendőri védelem árnyékában könnyezve elítélni a kommunizmus (azaz a maguk) bűneit.
Azóta nagyot változott a világ, bár a nemzetköziség csak átrendeződött, itthon mégis sikerült kinevelnünk magunkból az ország vezetésére alkalmas államférfiakat, nőket. Kádár árnyvilágában élők viszont még ugyanott tartanak, ahol a Moszkvából hazasietettek 1956-ban: ha nem ez vagy az a mocsok, akkor ki? Az LMP-s Kádár tanítványok társelnökké választották két harmaddal Demeter Mártát. Az MSZP-ből kiugrott-kirúgott, LMP-s tagsági kérelmét kétszer visszadobott Demeter Mártát, aki sorozatosan hoz nyilvánosságra titkosított adatokat. Miért éppen őt választották? Ha nem őt, akkor a sok szürke nullából kit? Demeter Márta ennyi erővel lehetne a Jobbik, a Momentum, a Párbeszéd elnöke, visszamehetne elnöknek akár az MSZP-be is. Mert ha nem ő, akkor a sok szutyokból ki? A tucatból tizenkettő jellegtelen Demeter Márta egyedül a DK-ban nem lehet elnök, oda nem fér, mert ott maga Sztalin szelleme trónol, bajusz helyén a gunyoros vadliberális vigyorral.
A liberálisoknál, a magát liberálisként definiáló háromtagú formációban viszont lehetne, ott se elnök, se alelnök - az emberek meg úgysem tudnak különbséget tenni Bősz és Demeter között legfeljebb úgy, hogy egyik világos, a másik sötét hajú.
Persze, attól még ez a sok semmi társaság mind kirajzik szónokolni 56 ünnepén. „A forradalom hősei azért adták életüket, hogy szabad legyen az ország, s ezt a szabadságot meg kell őriznünk!” – fogják mondani. „A forradalom hősei hazánk önrendelkezésének kivívásáért adták életüket.” Vagy hasonlókat.
Mondják ők, az országot iparszerűen kiajánlók, az olyanoknak tálcán kínálók, akik épp a szabadságunkat igyekeznek elvenni minél előbb. Először szellemünkbe s lelkünkbe helyezett kötelező korlátokkal, s majd ha nem megy, - másként. Ahogy kijelentették sokszor: törvényes vagy más eszközökkel.
Nekünk ünnep, nekik feladat. Nekünk ragyog a Nap.
Mayer Gábor