A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Száz éve tartó hazugság

Märle Tamás

Az első világháborús vereséget követően, miután a dilettáns Károlyi-kormány szétbomlasztotta a hadsereget, még megpróbált egyezkedni Bukaresttel, Jászi Oszkár november 13-14-én Aradon folytatott tárgyalásokat a románokkal. Habár ő próbált nekik engedményeket tenni, a románok nem voltak hajlandóak engedni az általuk követelt 26 vármegyéből. Alig telt el két hét a kudarcba fulladt tárgyalások után és Jászi, valamint Károlyi Mihály utasította a magyar államvasutakat, hogy a gyulafehérvári népgyűlésre igyekvő románokat ingyen szállítsák, továbbá a népgyűlés rendelkezésére bocsátották a gyulafehérvári tiszti kaszinó nagytermét. (Nem véletlenül tartja a hazai baloldal szellemi atyjának Károlyit, a párhuzam jól kitűnik december 1-je kapcsán: Medgyessy a román elnökkel koccintott 2002-ben ezen a napon, Gyurcsány a határon túliakat megfosztaná szavazati joguktól.)
Aztán elérkezett 1918. december 1-je: a magyarországi románok 1228 küldöttje kimondta Erdély, a Körösök vidéke, Bánság és Máramaros csatlakozását a Román Királysághoz, amit a szászok januárban jóváhagytak, majd a nagyhatalmak Trianonban szentesítettek. 1,5 millió magyart pedig elhallgattattak a gyulafehérvári határozat ezen pontjával: „Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő népnek. Minden nép számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, és a lakosok számának arányában minden nép képviseleti jogot fog kapni a törvényhozó testületben és a kormányzati szervekben.”
A fentebb idézet sorok egy napig nem voltak igazak, a hazugság immár 100 éve tart. És ahogy Trianonban a nagyhatalmak szentesítették a gyulafehérvári „egyesülés”-t, úgy a mai napig csöndben nézik végig a magyarság jogainak sárba tiprását.