A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Varsa

Menleveleket adnak az eddig általuk náciknak mondottaknak, mert kellenek a szavazatok

Nádból, vesszőből vagy más alkalmatosságból, legutóbb már hálóból is készített népi halászeszköz, melyet a halak vonulásának útjába raknak/raktak le oly módon, hogy terelő szárnyaival az arra úszókat kelepcébe vezessék. Leginkább több, egymásba tolt – csatlakoztatott tölcsérhez hasonlít, a vége zárt, így az útvesztőbe keveredett halak zavartan úszkálnak benne, míg a tőrt vető ki nem szedi őket. Azon az elven működik, hogy a széles szájon majd kicsire húzott kivezető nyíláson túljutó hal tovább úszik a második, harmadik, néha negyedik hasonló részbe, melyekből a szűk nyílást nehezen találja meg a visszaúthoz.
 
Mióta élővizeinken tiltott a halászmesterség gyakorlása, ma már rabsicolásra használják, a vizeken kívüli tőrvetésre pedig a politikában alkalmazzák olyan körülményeket és feltételeket teremtve, melyekben a kiszemelt áldozat csak beljebb és beljebb talál szabad utat, mozgást – s ez a beljebb haladás egészen a megsemmisüléséig tart. A sors fintorai közé tartozik, hogy néha maga a tőrvető (is) beszorul a felállított csapdába.
 
Mai közállapotainkban a Jobbik s annak megálmodói, ideológiai életre hívói és gyakorlati mozgatói, gyámjai kerültek a közös politikai varsa fogságába. A maguk állította csapda nem ereszti őket, egyre beljebb s beljebb vergődnek szabaduló igyekezetükben. Ez a szánalmas, de szánalomra egyáltalán nem méltó, öncsapdázó vergődés bizonyítja, hogy a túlbonyolított, túl rafináltnak bogozott dolgok mindig visszaütnek. A Jobbikot egy hiátusra telepítetten találta ki a nemzetközi SZDSZ hazai lerakata, megszülte, dajkálta, nevelgette, óvó köpenye alatt növelte naggyá, hogy belelelkesítse a nemzeti érzelmű tábort. Az irányított rendszerváltás átöltözöttjei 1994-től már igazi arcukat mutatták, s mivel azzal a dögletes levegőt lihegő lárvaarccal képtelenek voltak maguk nevében hatalomra jutni, kitalálták hát az átkaroló hadműveletet. Fizették a bakancsosok vonulásait, nagy empátiával gyűjtötték az „olyanokat”, míg némiképp önjárókká nem váltak. Több legyet gyűjtöttek mézzel kent botjuk fejére. Egyik volt a rettenetes, lopakodó, s már meg is mutatkozó fasizmus, amit Szabó és Bácsfi mű nácik után a finanszírozott, menedzselt Jobbik testesített meg. Ez egy kövér és zöld színű döglégy, mely igen tetszetős borzongató a kézi vezérlésű nyugati demokráciákban. Másik dongó volt a nemzeti érzelem megosztása a masírozók és a polgári kormány szimpatizánsai között, hogy ne lehessen új alkotmányt író kétharmadot elérni, s akárhányszor nyer a polgári oldal, mindig impotensen sínylődjön a kétharmados alkutörvények bilincseiben - ezért dühödten forduljanak el tőle szimpatizánsai. Az imént említett zöld döglégy kék színű párja szintén nagy jövő elé nézett a „nemzetközi közvélemény” soraiban. A szürke csíkozású dongó a ráfogás döglegye volt. Mindkét párt nemzetinek mondja magát, tehát úgy tüntetik fel a baloldalon, hogy a fasiszta Jobbik a Fidesz – KDNP ökleként randalírozik, ők valójában testben és lélekben is egyek, csupán Orbán ravaszkodik a látszat különállással. Ergo: a Fidesz – KDNP egy bújtatott náci szövetség. Még egy vérszívó, csípő – köpő döglégy családot dönögtettek: elzárták a cigányságot a munkától, a segélyekkel direkt vezérlés alá vonták őket, s a kunczei megélhetési bűnözés fogalmával valósággal ránevelték a társadalomból való kilógásra, valami törvényen felüli érzetet sugalmazva nekik. Ugyanakkor életellenes merényletekkel hergelve polgárháborús állapotokat idéztek elő, mely fortyogó indulatokra ráküldték a bakancsosok masírozását, és rögvest szaladtak egy-két családot kimenekíteni, hogy beleégjen a Nyugat tudatába a magyarországi rettenetes állapot. Rendeztek Budapest belvárosában zsidóellenes felvonulásokat is, nehogy egylábú, s egyben kellőképpen nemzetközi legyen a rasszizmus. Első emeleti ablakaikból nézegetve kreatúráikat – néha még jólesőn borzongtak is egy kicsit.
Egyre beljebb úsztak a varsába, s most ott vergődnek, kínlódnak egy rakáson, összezsúfolódva lépcsőkön, tereken, s valahogy el kellene törölni az összes rasszizmust, men- és útlevelet adni az eddigi gonoszoknak, mert kellenek a szavazatok. Már arról kénytelenek beszélni, hogy mennyire nem is volt tegnap, a ma bársonyosan gyönyörű, s egymást átölelve várják az új pirkadatot. Nagy kínlódás minden fronton – hogy is dumálják ki őket, a tegnapi rosszakat meg magukat? Az egyszerű tagadás nem elég, minden más ingoványosan bizonytalan. Kísérleteznének erősebb beavatkozással is, de az csak roncsolással lehetséges, melynek mértéke, a csonkolás kiterjedtsége nem prognosztizálható. A szemöldökszedető vátesz még talán idejében észlelte s ugrott ki – neki agyonhallgatással lehetséges segíteni. Az olyan ösztönlényektől, mint Sneider és udvartartása ez a tisztulás nem várható, nem feltételezhető, el sem várható – ők menthetetlenül beragadtak a varsába. A részben kenyérharc, némi arcpirulás miatt vagy tisztogatási áldozatként kirugdosott vagy kiugrált bűntelenekből alakult Mi Hazánk váratlan tisztánlátással tagad tegnapi magáról, s az áprilisig ügynöközött Fidesz – KDNP beszédmódját átvéve igyekszik győzködni arról, hogy de ők tényleg, és már akkor, sőt mindig.
 
Itt állunk naiv őszinteségünk zavarodottságával, s ezen a ponton akár úgy érezhetnénk magunkat – talán velünk lehet a baj. Lassan magunkat kezdjük bolondnak, háborodott elméjűnek érezni, de hamarosan (kétszer is) újra választunk, nem muszáj tehát kivárni, míg elrohad a varsa. Gerő mindent megmondó András történész a Vasárnapi Újságban már belefordult a szélbe.
 
Mayer Gábor