A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Az idők szava

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete

„Jelenleg úgy áll, hogy mi magyarok vagyunk azok, akik számos, kulcsfontosságú területen elsőként értettük meg az idők szavát, és hoztunk meg olyan döntéseket, amelyek révén sikerülhet megőriznünk évezredes hagyományainkat, kultúránkat. Ez elsősorban annak a kormányzati politikának köszönhető, amely 2010 óta markánsan igyekszik képviselni a nemzeti érdekeket és akár szembemenve az európai fősodorral is, saját útra lépett” – írta a címadó tanulmányában, 2018 januárjában a szerző. Az Idők szava tanulmányban olvashatunk a családtámogatási rendszerről, a kereszténység nyílt vállalásáról, a keleti nyitásról, a migrációs válságra adott válaszról, a saját lábra állított gazdaságpolitikáról, és a sok vitát kiváltó, az ellenzék által kritizált magyar állampolgárság megadásáról. 
 
A most megjelent kötetben glosszák, jegyzetek, publicisztikák olvashatóak, melyek korábban megjelentek a hetilapban, melynek első főszerkesztője Csurka István volt, és a Havi Magyar Fórumban.
 
A sajtó műfajait szemügyre véve abból kell kiindulni, hogy alapvető két feladata tájékoztatás, illetve a szabad véleménynyilvánítás lehetőségének megteremtése. A műfajokat attól függően soroljuk a két nagy műfajcsalád valamelyikébe, hogy melyik funkciót szolgálják. Ennek megfelelően két műfajcsaládot ismerünk, amelyekbe az alapműfajok a következőképpen sorolhatók be.
Az első csoport a tényközlő műfajcsalád, amibe beletartozik például a hír, az interjú, a riport. A második a véleményközlő, publicisztikai. Ennek részei -többek között – a kommentár, a jegyzet, a publicisztika, a glossza, a kritika, a recenzió és a karcolat. Kovács Attila remek jegyzeteket írt, és ír a mai napig, tudván, hogy ez egy úgynevezett határműfaj a szépirodalom és az újságírás között. Felkapott műfaj, felmenői a pamflet, a vers, a karcolat, a kisesszé, a levél, a napló. A legnagyobb képviselője Kosztolányi Dezső volt. Ez az egyetlen újságírói műfaj, ahol a közösség nem annyira a tényeket, mint a gondolatokat és az érzelmeket kéri számon. A jegyzetíró gyakran társadalmi, erkölcsi, politikai kérdéseket világít meg, illusztrál egy köznapi példával. Ide tartozik Kovács Attilának a Halálkultusz gyermekeknek jegyzete, melyet úgy kezd, hogy gyermekei rávették, hogy vegyen nekik egy olyan csokitojást, melynek belsejében játékok is vannak. Az egyikben pedig halálfej volt. Tehát, a liberálisok szabályszerűen divatot teremtenek a halálból, olyan fokra eljutva, hogy immár nehezebb volna felsorolni, hogy mi az, amit még nem lehet halálfejes rajzolattal kapni. S bizony indirekt módon ugyanez a halálkultusz jelenik meg napjaink másik felkapott divathóbortjában, a könnyű drogok sajátos, de nagyon is tudatos népszerűsítésében. És éppen a liberálisok küzdenek a könnyű drogok legalizálásáért, ami nem más, mint halálpárti szemlélet.
 
Kovács Attila, a földrajz-történelemtanári diplomás szerző a hétköznapokban gyakorolt pedagógusi hivatása mellett 20 éve ír. Pestszentlőrincen nevelkedett, s itt jelent meg első cikke a helyi közéleti lapnál, amelynek azóta is dolgozik. 2004 óta a Magyar Fórum munkatársa. Éveken át vezette Dél-Amerika egyetlen magyar nyelvű folyóiratának sportrovatát, és szerkesztője volt a Budapesti Futball7 című hetilapnak. Rendszeresen közölte írásait a sydney-i Magyar Élet. 2008-ban jelent meg a Magyar hokisztori, 2010-ben pedig a Magyar hokilegendák.
 
Ez a kötet Kovács Attilának a Magyar Fórumban 2014 és 2018 között megjelent közéleti írásainak válogatása. Amelyből kiolvasható, hogy a szerző – aki civilben nős és három gyermek édesapja – egy keresztény értékrendű, egységesen nemzeti szellemű társadalomért kíván tenni, a szavak erejével.
 
 
A könyv megrendelhető, és további információk kérhetők az azidokszava@gmail.com e-mail címen.
A kötet ára: 2190 Ft + postaköltség (445 Ft).

 
M.A.