A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A román nagykövetség előtt volt tüntetés

Ez az esemény remélhetőleg felrázza a közösségünket

"...Ez az esemény remélhetőleg felrázza a közösségünket, ébresztőt fújt, mert már a szakadék széléig hátráltunk. Néhány tanulságot azonban levonhatunk ezekből az eseményekből:
1. A székelyek többségének hamis biztonságérzetére rácáfolt, az eddig kényelmes szobában ülő, lájkolni és megosztani nagyon jól tudó fotelhősök is rájöhettek, hogy a rossz idő ellenére az áldozatot vállaló székelyek ott az úz völgyi helyszínen sokan voltak, de nem elegen. Az elkényelmesedést mutatják egyébként az utóbbi évek székely rendezvényei, a tüntetések egyre fogyatkozó néptömege is. Tanulság: ha nem állunk ki nagy tömegben egy emberként magunkért, akkor csak a veszett fejsze nyelét kereshetjük. A háromezer román ultra már háromezer imádkozó székely láttán sem lett volna ennyire bátor.
2. Ideje rendezni a sorokat az erdélyi magyar politikusoknak is. Most lépjünk túl azon, hogy az érdekvédelmi képviseletnek nevezett politikai szervezetünk milyen mulasztásokat végzett, egyszer ennek tisztázására is sor kell kerüljön, de ezt majd talán a választók fogják megadni, ha az érintettek erre nem hajlandók. Tanulság nekik és az összes erdélyi magyar pártnak, hogy csak akkor éli meg sikerként a következő választásokat egy erdélyi magyarság, ha a személyi ellentéteket félretéve, a politika magas lováról leszállva a pártok az erdélyi magyarság összességét képviselő listát állít össze. Aki erre a kompromisszumra nem képes, az távozzon a politikából és adja át a helyét másnak, itt már nincs lehetőség személyes ambícióknak, hiúságoknak. Vegyük végre vissza azokat a helységeket, amiket a politikai széthúzások miatt elveszítettünk, hiszen láthatjuk, hogy egy polgármester is mennyire eseményformáló tud lenni. Van elég erdélyi magyar választópolgár, nem kell a hegyen túliak szavazatát trükkökkel bevonni a siker érdekében, csak hiteles emberekkel kell megszólítani a magyarokat szólítani. Ha ez megtörténik, akkor a választás napján ugyanúgy kígyózni fog a sor pl. a budapesti nagykövetség előtt, mint Tőkés László független jelöltsége idején..."

Ez csak egy részlet a budapesti román nagykövetség előtt megtartott tüntetésen elhangzott beszédemből, de nagyon lényeges: aki úgy gondolja, hogy a 2020-as román választások során elengedhetetlen a 3 romániai magyar párt összefogása, közös listán való indulása, az jelezze az illető pártoknál egy közös e-malben: titkarsag@polgaripart.ro, elnok@rmdsz.ro, neppart@neppart.eu. Kérem, hogy a visszajelzés érdekébe a levél másolati címéhez írják be a progyma@sic.hu címet is, így információt kapok az elküldött levelek mennyiségéről! Minél több személyes jelzést kapnak, annál biztosabb a közös lista, hisz ne feledjük: a politikusok karrierje tőlünk, választóktól függ, ha eddig az illető politikusok másképp is gondolták, most ÚJRATERVEZÉSRE kényszerülnek!

Forrás: ​Erdélyi Magyarok és Székelyek Információs Oldala