A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A magyar püspökök támogatják az LMBT-lobbi által támadott krakkói érseket

Támogató levelet írt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében Veres András győri megyéspüspök Stanisław Gądecki érseknek, a Lengyel Püspöki Konferencia elnökének, amiért az LMBT-mozgalom tagjai és támogatói az elmúlt napokban élesen bírálták a lengyel püspöki kart Marek Jędraszewski érsek szavai miatt.
 
Az alábbiakban Veres András püspök atya (képünkön) levelét idézzük teljes terjedelmében, a levél angol és lengyel nyelvű változatából elkészítve annak magyar nyelvű (nemhivatalos) fordítását:
 
Excellenciás úr,
 
Tudjuk a történelmünkből, hogy a hitünk tanításaiban való állhatatosság újból és újból haragra indított másokat. Ennek ellenére meglepődve figyeltük a legutóbbi igazságtalan támadásokat, amiért önök csupán kifejezték a katolikus egyház tanítását a korunk egy jelenségével szemben. Megdöbbentő látni, hogy akik a meggyőződéseik elfogadását követelik, ezzel egyidőben megtagadják önöktől és a más véleményen lévőktől a megszólalás jogát egy adott kérdésben.
 
Mivel ezek a támadások példátlanok, ezzel a levéllel szeretnénk kifejezni a szolidaritásunkat és testvéri támogatásunkat.
 
Testvéri egységben,
 
+ Veres András
 
Győr püspöke,
A Magyar Püspöki Konferencia elnöke
 
Budapest, 2019. augusztus 13.
 
***
A krakkói érsek a Varsói Felkelés 75. évfordulóján celebrált augusztus 1-jei szentmise szentbeszédében kárhoztatta a Lengyelországot a kommunizmus elmúltával ma fenyegető "neo-marxista" ideológiát, amely többek közt a szerinte szintén totalitárius LMBT-ideológia erőszakosságában nyilvánul meg.
 
A vörös pestis már nem szorongatja a hazánkat. Ami nem jelenti azt, hogy ne lenne itt egy újabb, ami uralni akarja a lelkünket, a szívünket, és az elménket. Ez nem marxista és nem bolsevik, de ugyanabból a lelkületből született: neo-marxista. Nem vörös, hanem szivárványos. - mondta a krakkói Szent Mária Bazilikában tartott homíliájában Jędraszewski érsek.
 
Az érseket a szavaiért éles támadások érték a lengyel sajtóban. Ezek nyomán Stanisław Gądecki poznani érsek és a lengyel püspöki kar elnöke nyilatkozatban állt ki a krakkói érsek mellett. Gądecki érsek hangsúlyozta, hogy a konkrét (azonos nemükhöz vonzódó) személyek tisztelete nem vezethet egy olyan ideológia elfogadásához, amely célul tűzi ki "forradalom előidézését a társadalmi szokások és emberi kapcsolatok terén", egyúttal "világnézeti totalitarizmussal" vádolja azokat, akik bírálni merészelik ezt az ideológiát.
 
E héten hétfőn szintén támogató nyilatkozatot adott ki Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása, amelyben felhívta a szlovák és a magyar püspököket is, hogy álljanak ki Jędraszewski érsek és a lengyel püspökök mellett.
 
Veres András és a magyar püspökök kiállásáról tudósítva az amerikai Church Militant online katolikus híroldal és televízió külön videóösszeállítást is szentelt annak, hogy bemutassa, milyen mélyek a magyar-lengyel barátság és szolidaritás történelmi, kulturális, és érzelmi gyökerei. A tudósításukból az amerikai katolikus közönség még a "Lengyel, magyar, két jóbarát" kezdetű rigmussal is megismerkedhetett.
 
katolikusvalasz.blog.hu nyomán