XVIII. évf. 10. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2006. március 09.

 
A vadászatról
Az 1996. évi 53. törvény a vadászatról, vadvédelemről és vadgazdálkodásról - mely jelenleg a vadászatot szabályozza -, hosszú idő után a vadászati jogot ismét visszaadta a földtulajdonosoknak. A földtulajdonosok - ha kellő területet birtokolnak vagy összeállnak, társulnak - önállóan gyakorolhatják a vadászati jogot, illetve azt haszonbérletbe adhatják. Mivel ez a törvény tíz- éves vadgazdálkodási ciklusokat ír elő, így az idén különösen fontossá válik, hogy a földtulajdonosok érdekeiket és esélyeiket felismerve, hasznosítsák a törvény által biztosított lehetőségeiket. A vadászati törvény szakmai szempontból megalapozott és európai színvonalú törvénynek tekinthető, ...
Farkas Lajos

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!