XIX. évf. 22. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2007. május 31.

 
Pénzügyi kiszolgáltatottságunk (4.)
Az állam nettó adóssága a külföld felé, euróban
Az államadósság szerkezeti vizsgálatakor a pénztartozások között a deviza nettó adósság a következő.
Sajnálatosan a bruttó adósságállományhoz hasonlóan itt is csak egy rövid időszak adatai állnak a rendelkezésemre.
A nettó, mint azt már korábban is jeleztem, csak annyit jelent, hogy az állam a külföldtől  felvett kölcsönök bruttó összegéből levonja  a követelésit, azaz azokat az összegeket, amelyeket az állam adott hitelként  más államoknak, ez az egyenleg lesz a nettó adósság.
Ez az adósságfajta ugyanúgy, mint a deviza, bruttó adósság, amelyet szintén euróban tartanak nyilván, sokféle deviza átlagolt és átszámított ...
Csurka Endre

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!