XIX. évf. 22. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2007. május 31.

 
Trianontól Trianonig – 1920. június 4-től 2004. december 5-ig
19. század – a néplélek megrogyása, a liberalizmus és a zsidóság térhódítása – 1. rész
XVII. fejezet
A trianoni nemzetcsonkítást bemutató tanulmánysorozatunk egyik legfontosabb előzetes állomásához érkeztünk el: a társadalmi, néplélektani kérdéshez. 
1896-ban az ország látványos külsőségekkel ünnepelte meg a honfoglalás ezeréves évfordulóját. Az ünnepségsorozatnak kettős üzenete volt. A földalatti felépítése, a Vaskapu szabályozása és sok más infrastrukturális beruházás mind azt jelezte, hogy a technikai-civilizációs fejlődés terén a Monarchia keleti fele immár nemcsak lépést tud tartani Európával, hanem sok tekintetben megelőzi azt ...
Csurka Dóra

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!