XX. évf. 34. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2008. augusztus 21.

 
Szent királyunk öröksége
Szent István király ünnepe minden évben számvetésre késztet: múltunk tükrében nézzük a jelent és a jövendőt. Mit jelent ma magyarnak és kereszténynek lenni Európában és Magyarországon? Államalapító királyunk több mint ezer éve szinte megoldhatatlannak tűnő feladatra vállalkozott: megóvni a hazát a szomszédos birodalmak befolyásától, viszont átvenni minden szellemi és kulturális értéket a nálunk fejlettebb országoktól. Szent István szellemi örökségéről páter Varga Kapisztrán, ferences szerzetest kérdezem.
- Vajon eszünkben tartjuk-e még, értjük-e még, és követjük-e még Szent István tanításait, örökségét és intelmeit?
- Szent Istvánnak olyan mérhetetlen nagy ...
Medveczky Attila

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!