XXI. évf. 49. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2009. december 15.

 
Életem regénye
Szemelvények PÜSKI SÁNDOR: KÖNYVES SORS – MAGYAR SORS című könyvéből
Kérdéseim Gombos Gyulához a Magyar Baráti Közösség  1980. nov. 3-i nyilvános beszélgetésén szoveg>Beavatott tanúja voltál tíz évvel ezelőtti indulásunknak, ami körül az elején mesterséges vihart kavartak az emigráns sajtó egy részében. Ez az ügy már régen lecsillapodott: az egykori támadók megbékéltek, üzleti kapcsolatban állanak velünk, belátták, hogy minden előfeltételezésük hamis volt, mi éppen olyan üzleti és kulturális tevékenységet folytatunk, mint a korábban indult hasonló intézmények, esetleg jobban és ezért sikeresebben, s ha nem is zengenek himnuszokat körülöttünk, de partnernek elismertek.
A korábbi és jelenlegi baráti körökből viszont mostanában magánlevelekben, sokszorosított körlevelekben ...

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!